19.10.24 Welke toekomst voor de universitaire sociale voorzieningen                                  Meer info...

Salsa tegen de blokkade 25 10 191                                    Meer info

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Persbericht Furia. Gent past gewoon de rechtspraak toe. De Gentse onderwijsschepen Elke Decruynaere kondigt aan dat moslimmeisjes vanaf volgend schooljaar een hoofddoek mogen dragen in de Gentse stadsscholen. Alleen wanneer de meisjes onder druk worden gezet, kan de directie daar anders over beslissen. Hiermee past de Gentse schepen de rechtspraak toe. Wat verbazingwekkend is, is hoe dat het andere publieke schoolnet de rechtspraak van het hoogste rechtscollege naast zich blijft neerleggen.

Algemeen hoofddoekenverbod is ongrondwettelijk.

Al in 2014 oordeelde de Raad van State dat het algemeen verbod op religieuze kentekens in het GO! ongrondwettelijk is. Zo’n verbod is enkel gerechtvaardigd bij problematische omstandigheden die het pedagogisch project in gevaar brengen. De uitspraak kwam er na een procedure die werd ingeleid door de actiegroep BOEH! In de meeste scholen is er helemaal geen sprake van een problematische situatie. Vandaar dat rechters dan ook al eerder hoofddoekenverboden in enkele GO!-scholen naar de prullenbak verwezen.

Zelfbeschikkingsrecht

Een hoofddoekenverbod op school is een schending van het zelfbeschikkingsrecht van moslimmeisjes om zelf te beslissen over hun lichaam en van hun grondwettelijk recht op godsdienstvrijheid. Het beperkt bovendien hun onderwijskansen. Op die manier is een hoofddoekenverbod veeleer het tegendeel van emancipatie. Het discrimineert moslimmeisjes en ontneemt hen kansen. Furia vindt de beslissing van de Gentse schepen dan ook consequent: de samenleving moet de strijd aanbinden tegen de dwang die scholen, overheden, ouders… opleggen wanneer ze een hoofddoek verbieden - maar net zo goed als ze die verplichten. Het is nu wachten tot ook de andere onderwijssspelers de wet toepassen.

Meer info:

Sofie De Graeve, woordvoerster Furia: 0479 78 98 33

www.furiavzw.be

Furia is een feministische en pluralistische overleg- en actiegroep die jaarlijks op 11 november de Nationale Vrouwendag organiseert.

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant