images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Sofie Engelen heeft het bij het rechte eind in het artikel “Een baby en dan drie maanden geen inkomen” in De Standaard van maandag 9 juli 2018. Het zwangerschapsverlof en de uitbetaling van de moederschapsuitkering moet beter geregeld worden voor zelfstandigen.

Het is precies dat soort precariteit in arbeid die we als LBC-NVK en ACV willen aanpakken. De verheerlijking van het zelfstandigenstatuut in sommige sectoren organiseert vaak precaire arbeid. De mediasector met honderden freelancers is hiervan een duidelijk voorbeeld. De arbeidsomstandigheden zijn vaak verre van ideaal, terwijl de onderlinge concurrentie moordend is.

Freelancers (zelfstandigen zonder personeel) komen vaak terecht in een sociaal zwak omkaderd arbeidsstelsel en dit willen we als vakbond veranderen. Wat dat soort tewerkstelling betreft, neemt LBC-NVK de komende maanden de mediasector helemaal in het vizier. De sociale bescherming van zelfstandigen zonder personeel moet beter en de roep naar een ernstige vertegenwoordiging en belangenverdediging klinkt terecht alsmaar luider.

Voor LBC-NVK is Joep Vanderbeke de te contacteren persoon voor zelfstandigen zonder personeel. Werk je in de media en werk je via een zelfstandigenstatuut, dan kan je samen met ons op zoek naar een versterking van de sociale omkadering.

Stefaan Decock

Algemeen Secretaris LBC-NVK