de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

image002

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Greenpaece

Brussel, 25 juli 2018 - Ook dieren en planten die genoombewerking (genome editing) ondergingen, moeten voldoen aan alle vereisten op het vlak van risicoanalyse, traceerbaarheid en etikettering die zijn opgenomen in de ggo-wetgeving van de EU. Dat heeft het Europees Hof van Justitie vandaag beslist.

Begin deze week onthulden enkele media dat het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) al anderhalf jaar in stilte een veldproef uitvoert met ggo-maïs, met behulp van de zogenaamde CRISPR/Cas9-methode. Volgens het arrest van het Europees Hof is deze veldproef illegaal.

Het Hof oordeelt dat elk organisme dat voortkomt uit de nieuwe ggo-techniek van genoombewerking ook binnen het toepassingsgebied van de ggo-wet valt. Het Hof argumenteert dat de risico's die gelinkt zijn aan deze technieken vergelijkbaar zijn met de risico's van conventionele genetische manipulatie.

Dit arrest bevestigt de waarschuwingen van wetenschappers dat genoombewerking onbedoelde DNA-schade kan veroorzaken met ongekende gevolgen. Een recent artikel in Nature toonde aan dat CRIPR/Cas veel meer deletie (mutatie waarbij de hoeveelheid genetisch materiaal afneemt) en complexere genoomherschikkingen kan veroorzaken dan de experten dachten.

Beleidsexperte Franziska Achterberg van Greenpeace EU verklaart: "Het Hof maakt duidelijk dat planten en dieren die afkomstig zijn van genoombewerking aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen als andere ggo's. Deze vereisten bestaan om schade te voorkomen en om consumenten te informeren over wat ze op hun bord krijgen. Deze ggo's toelaten in het milieu zonder gepaste veiligheidsmaatregelen is illegaal en onverantwoordelijk, zeker omdat genoombewerking kan leiden tot onbedoelde neveneffecten. De Europese Commissie en de regeringen van de lidstaten moeten er nu voor zorgen dat nieuwe ggo's ook volledig getest en gelabeld worden, en dat alle veldproeven beantwoorden aan de ggo-regels."