19.10.24 Welke toekomst voor de universitaire sociale voorzieningen                                  Meer info...

Salsa tegen de blokkade 25 10 191                                    Meer info

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Greenpaece

Greenpeace is tevreden dat de Vlaamse regering werk wil maken van de invoering van 'ultralage-emissiezones' in steden en gemeenten. De milieuorganisatie daagde de Vlaamse regering in maart voor de rechter omwille van de slechte luchtkwaliteit in Vlaanderen. Het kader voor de ultralage-emissiezones is een van de eisen van Greenpeace in deze rechtszaak.

Een jaar geleden startte Greenpeace zijn campagne rond luchtvervuiling, vanwege de bijzonder schadelijke gevolgen voor mens en milieu. "Toen we in 2017 pleitten voor een ban op diesel- en benzinewagens, werd dit door sommigen bestempeld als onrealistisch. We zijn blij dat onze campagne heeft bijgedragen tot een belangrijke mentaliteitswijziging waardoor nu ook de Vlaamse regering de aanzet geeft tot de invoering van ultralage-emissiezones", zegt Elodie Mertz, experte Mobiliteit van Greenpeace België.

Rechtszaak

In maart van dit jaar heeft Greenpeace de Vlaamse regering gedagvaard omdat in tal van Vlaamse steden en gemeenten de Europese norm voor ongezond stikstofdioxide wordt overschreden. Het creëren van een kader voor de invoering van ultralage-emissiezones in steden en gemeenten is een van de eisen die Greenpeace aan de Vlaamse regering stelt. "Onze rechtszaak heeft voor de nodige druk gezorgd. De Vlaamse regering past haar beleid al aan, nog voor de rechter zich heeft uitgesproken over onze zaak," aldus Elodie Mertz. (1)

Kanttekeningen

Toch plaatst Greenpeace ook belangrijke kanttekeningen. De Vlaamse regering creëert het wettelijk kader, maar legt de verantwoordelijkheid volledig bij de steden en gemeenten. "We roepen de Vlaamse regering op om de gemeenten en steden voldoende te ondersteunen bij de invoering van ultralage-emissiezones en hen te stimuleren om er snel werk van te maken. We willen ook dat de Vlaamse regering op federaal niveau aandringt op een nationale einddatum voor diesel- en benzinewagens", legt Elodie Mertz uit.

"Alleen zo kan de Vlaamse regering bewijzen dat ze écht de ambitie heeft om de luchtverontreiniging in ons land aan te pakken. Een omslag in mobiliteit is ook noodzakelijk om de klimaatopwarming onder de kritische grens van 1,5 of 2 °C te houden."

Noot:

(1) De pleidooien in deze rechtszaak vinden plaats op 12 september.

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant