190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Luchthavenbeveiliging verdient meer aandacht

Exact 3 jaar geleden organiseerden de werknemers van Security bij BAC een actie om de passagiers beter te controleren. Een schot voor de boeg om de veiligheidsproblemen aan te kaarten. Dit gebeurde nadat er maandenlang geen gehoor werd gegeven aan de grieven omtrent de veiligheidsissues, inclusief het onduidelijke statuut van de luchthaveninspecteurs. Eind 2015 leek er licht aan het eind van de tunnel toen u, minister Jambon, fier aankondigde dat er een DAB kwam binnen de politie om o.a. de luchthaven te beveiligen (cfr. Kerstakkoord 2015).

Jammer genoeg hebben we snel daarna 22 maart 2016 meegemaakt. ACOD en ACLVB willen het één zeker niet linken aan het ander, maar de gekende veiligheidsissues werden ondertussen niet of nauwelijks aangepakt. Het kabinet van mevrouw Galant heeft ons als vakorganisatie enkele keren vriendelijk ontvangen maar meer dan de boodschap dat we ons niet mochten baseren op parlementaire teksten of teksten van ministers van de vorige eeuw, kregen we daar niet te horen.

Minister Bellot: een nieuwe minister, een nieuwe wind ? Eerder windstilte want van uw kabinet hoorden we pas nadat we door de parlementaire onderzoekscommissie werden uitgenodigd. Sindsdien is de wind helemaal verdwenen want betrokken werden de vakorganisaties niet ondanks dat er beloftes werden gedaan in het Belgische parlement. Europese rapporten, aanbevelingen van specialisten, onthullende reportages door journalisten (http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/04/14/minister-galant-in-de-problemen-na-verwaarlozing-veiligheid-op-zaventem), en een paar open brieven later, worden de werknemers maar indirect eveneens de passagiers nog steeds geconfronteerd met dezelfde problematiek, overleg blijft onbestaande.

Beste ministers, slaan jullie de aanbevelingen 122 tem 127 van de parlementaire onderzoekscommissie (http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1752/54K1752008.pdf, p. 468-469) volledig in de wind ? Geen enkel overleg vond plaats tussen de verantwoordelijke vakorganisaties en het kabinet Jambon of Bellot over een mogelijke overgang van luchthaveninspecteurs van BAC naar een DAB-structuur binnen de politie of ter versterking van het DGLV zoals de commissie aanraadt. Dit mondt uit in een totale onzekerheid en uitgaande van de belofte dat de inspecteurs op vrijwillige basis zonder testen zouden geïntegreerd worden, bevinden ze zich nu in een situatie dat ze opnieuw testen moeten afleggen voor de job die ze soms al jaren uitoefenen. Testen waarbij slechts 5% van de externe kandidaten blijkt te slagen bovendien. Garanties wat de tewerkstelling betreft zijn schier onduidelijk voor de mensen die zouden slagen voor alle testen. De beloofde versterking van het DGLV is nog minder duidelijk. Kunnen jullie wat opheldering geven ?

De resterende taken voor de private firma BAC blijven even onduidelijk. De wetgeving rond luchthavenbeveiliging is "in herziening" naar het schijnt maar ook hieromtrent geen enkel overleg vanuit de betrokken diensten (DGLV) of de kabinetten. Nochtans zit de praktijkkennis enkel en alleen op de werkvloer en niet achter een Brussels bureau.

Beste ministers, is het niet hoog tijd om met de juiste mensen aan tafel te zitten en uit te leggen wat de mogelijkheden zijn en wat jullie politieke beslissingen nu net inhouden voor de veiligheid en de mensen hun leven, hun werk, kortom hun welzijn ? De veiligheid van het publieke domein (DAB) staat geenszins gelijk aan de luchthavenbeveiliging (DGLV) in zijn geheel en uiteraard dient dit alles herbekeken te worden in tijden van terreuraanslagen, nieuwe technologieën en snel evoluerende maatschappelijke tendensen.

ACLVB en ACOD vragen zo snel als mogelijk en zeker voor het publiceren van enig KB, overleg over de verschillende modaliteiten voor een eventuele transfer van activiteiten en mensen richting DAB en DGLV. Dat is hetgeen het Belgisch parlement jullie als aanbeveling meegaf als les uit de aanslagen van 22/03/2016, aub hou daar dan ook rekening mee !!

We zijn als ACOD en ACLVB steeds bereid om onze visie over de luchthaven(veiligheid) toe te lichten want veiligheid garandeer je niet met holle frasen, zelfs niet met "open brieven" maar met overleg en samenwerking, daartoe roepen we jullie op!