images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Op maandag 13 augustus hervatten we de verwittigingsacties met een stiptheidsactie van de controleurs verkeersbelasting van de Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel). Deze vangt aan rond 10u in Zeebrugge. Het verkeer van en naar de haven zal verstoord zijn. We zullen echter aan de gedupeerden uitleggen wat onze reden is.

Terwijl minister Homans waarschijnlijk ergens ronddobbert op een roze flamingo groeit het verzet tegen de door haar reeds uitgebreidaangekondigde maatregelen (tevens reeds te vinden op het internet) rond ziekteverlof en uitkeringen, de afbouw van het statutair ambt, het verhogen van de mogelijkheden om statutair te werven, het versoepelen van de ontslagmogelijkheden.


Acod zal doorzetten tot de beslissing van de Vlaamse regering belandt
waar ze hoort, in de prullenmand.