images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

De Belgische regering heeft een marien ruimtelijk plan (MRP) gemaakt voor onze kust. Dat is een vervolg van een vorig plan dat nog opgemaakt werd door Johan Vande Lanotte. Staatssecretaris Philippe De Backer maakte een vervolg dat loopt van 2020 tot 2026. Het plan is de basis van verdere bouwvergunningen, licenties en andere. Het voorziet wat minder plaats voor visserij en meer plaats voor windmolens, militaire oefeningen en zandwinningen. Er komen commerciële eilanden voor de kust waar men aan energiewinning en aquacultuur kan doen. Wie niet akkoord is kan bezwaar indienen. Later wordt een definitieve versie gemaakt. Wie geen bezwaar indient, moet dus achteraf niet meer komen zagen.

 

Het plan begint met een schets van de bestaande toestand. Voor de mensen die vinden dat er niets aan de hand is met ons klimaat, alvast het volgende: "Men stelt nu al een stijging van het zeeniveau vast. Op basis van het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change en studies van het Waterbouwkundig Laboratorium wordt er van uitgegaan dat de zeespiegel tussen 2010 en 2050 ongeveer 30 cm stijgt. Het zeeniveau in Oostende is bijvoorbeeld gemiddeld met 1,69 mm per jaar gestegen in de periode1927–2006. Sinds 1992 is de verhoging zelfs versneld en bereikt deze nu 4,41 mm per jaar."

 

Wat de gevolgen daarvan zijn en waar die plaats grijpen wordt evenmin verhuld: "Uit de studie in het kader van het Masterplan Kustveiligheid(2011) is gebleken dat een derde van de Belgische kust onvoldoende beschermd was tegen de zogenaamde 'superstormen' of '1000-jarige stormen'. Middelkerke, Oostende vanaf Raversijde tot het centrum, Wenduine-centrum en de 4 kusthavens zijn kwetsbare zones. Ook gemeenten en badplaatsen als De Panne, Sint-Idesbald,Koksijde, Westende, Blankenberge, Duinbergenen Knokke-Zoute verdienen extra aandacht (Afdeling Kust, 2011)."

 

KUSTWERING

 

Men stelt vast de er méér en hogere golven aankomen. Die probeert men te breken door méér zand uit de zee te halen om er onze stranden mee op te hogen. Een never ending story: zand halen, de zee neemt die terug, opnieuw ophogen, zand halen enz.... Voor de periode tot en met 2020 denkt men twintig miljoen kubieke meter zand te gebruiken voor kustversterking. Ongeveer evenveel gaat naar de bouw. Hetzelfde gebeurt ongeveer met baggerslib: onze havens slibben dicht, men schept dat op en gooit het verder in zee, dat slib komt terug en men schept dat op en...

 

Het plan gaat er van uit dat men in de toekomst gewoon verder gaat met deze gigantisch dure grap. Onze Vlaamse baggeraars (DEME,De Nul etc....) wrijven in de handen.

 

In Groot-Brittannië en Nederland experimenteert men met een logischer idee: als we nu eens dat slib gebruiken en het persen om onder water verstevigingen aan te brengen als kustwering? In de haven van Antwerpenbrengt men het slib naar het land, droogt het en slaat men het op. Climaxi vindt dat dit plan de huidige handelswijze gewoon vastlegt tot en met 2020, zonder na te denken over de broodnodige alternatieven. De gekende reden: te duur! Gaat hier niet op. De kosten voor de baggeraars zijn even duur en de meeste van onze grotendeels door politici bevolkte Havenbedrijven zitten er warm voor: Zeebrugge maakt jaarlijks ongeveer 17 miljoen € winst.
Wie een toekomst wil uitbouwen, die rekening houdt met verder ontsporend klimaat en dus voortdurend hoger oplopende kosten voor kustverdediging, zou al eens naar alternatieven mogen uitkijken.

 

EILANDEN

 

Al jaren is er sprake van eilanden voor de Belgische kust. Het idee wordt gesteund door grote multinationals zoals Colruyt, Tractebel, De Nul, DEME en Vyncke. De ene hoopt er energie te winnen, de andere wil er als retailer eigen mosselen kweken... Samen zitten ze in vzw De Blauwe Cluster en hebben ze de bedoeling om op lange termijn een soort van kanaal te maken voor de Belgische kust, dat aansluit op de monding van de Schelde. In dit plan worden vijf mogelijke plaatsen voor de kust geselecteerd voor dit soort van eilanden. Volgens Colruyt zullen de eerste mosselen vanaf 2020 verkocht worden onder het eigen Boni-label.

 

Het motief is meestal gewoon geld verdienen en als het mogelijk is een monopolie in het leven te roepen, waarbij de kennis over ossenkweek e.d. in de eigen groep blijft. De interesse van Colruyt in aquacultuur vb. loopt samen met hun recente pogingen om bio bedrijven te kopen en heeft een logisch commercieel motief: niet meer afhangen van anderen en via grootschalige uitbatingen de marktprijzen naar beneden duwen. Via verticale integratie probeert men het productieproces van a tot z te controleren. Op die manier creëert men monopolies. Het opspuiten van eilanden om er een paar mensen monopolies te laten opmaken is absurd en druist in tegen de belangen van vissers, boeren en consumenten.

 

VISSERIJ

 

De bodem beroerende visserij wordt wat ingeperkt volgens het plan: men mag nu 2700 vierkant kilometer beroeren in plaats van 2950. Grote drama's zijn dat allicht niet voor onze Belgische vissers want "De boomkorvisserij in het BNZ wordt vooral uitgevoerd door de Nederlandse sector en mogelijks wordt die intensiever door de recente verschuivingen in het visgedrag van de Nederlandse pulskor vloot."Veel vissers eisen terecht dat hier paal en perk wordt aan gesteld.

 

Volgens de website Seas At Risk heeft ook het Europees Parlement België een verwittiging gestuurd: De Belgen zetten al te vaak hun beschermde zones open voor de Deense en Nederlandse visindustrie en negeren daarbij de regelgeving rond de Natura 2000 en Habitatgebieden. In het plan staat nu dat in bepaalde zones in het Habitatrichtlijngebied VlaamseBanken vistuigen met een impact op de zeebodem zullen verboden worden of aan voorwaarden onderworpen (boomkor, bordennet, zegen, spanvisserij), vermoedelijk ingaand in 2018-2019, met een overgangsperiode van 3 jaar.

 

Climaxi stelt voor de eerste 6 mijl te reserveren voor de kustvisserij en voor vaartuigen onder de 12 meter (Kein Vloot Segment). Men moet die sector in Vlaanderen een boost kunnen geven om onze vloot te diversifiëren. Men kan op dat vlak niet ingaan tegen de Europese regelgeving die alles buiten de 3 mijl open stelt voor alle Europeanen, maar men kan wel de aard van de visserij beperken. Dit kan men verder afgelegen compenseren door inkrimping van de zones voor zandwinning en de baggerslibstorten. Men zou in overleg met de vissers best nog gedetailleerder bepalen welke technieken waar toegelaten zijn en daar deftige afspraken over maken.

 

Filip De Bodt

 

Climaxi maakte bezwaarschriften tegen het Marien Ruimtelijk Plan. Wie er eentje mee wil tekenen en opsturen kan contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Op zaterdag 22 en zondag 23 september wil Climaxi handtekeningen verzamelen voor zijn petitie tijdens de Dag van de Garnaal aan de vistrap (Visserijkaai) van Oostende.

 

aff-ruimtelijke-zee

 

Bron: https://climaxi.be/nieuws/marien-plan-noordzee-eilanden-voor-de-kust