images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Naar aanleiding van de dramatische situatie in een aantal noodcentrales met historische tekorten op het personeelskader en in de effectieve bezetting op de werkvloer, blijft de ACOD in gemeenschappelijk vakbondsfront aandringen op gepaste maatregelen van minister Jambon.

 

Door de recente lineaire besparingsmaatregelen van de regering Michel, verergerden de reeds bestaande problemen in de noodcentrales. De besparingen hielden immers geen rekening met de zeer dringende noden van verschillende centrales. Een besparing van 10 procent (4%-2%-2%-2% per jaar sinds 2015) heeft ertoe geleid dat er momenteel een groot personeelstekort is. Op dit moment zijn er in de 100/101/102-centrales meer dan 120 voltijdse equivalenten te kort. De belofte om elke noodoproep binnen de 10 seconden te kunnen beantwoorden kan daardoor onmogelijk bereikt worden.

 

Het is voor de calltakers - die toch zeer gemotiveerd en dienstverlenend ingesteld zijn - zeer frustrerend om steeds achter de feiten te moeten aanlopen. Dit draagt zeker niet bij tot goede werkomstandigheden en leidt tot uitstroom personeel. Bovendien worden de systemen en werkprotocollen steeds complexer, wat ook weer de werkdruk verhoogt en de verwerkingstijd van elke oproep doet oplopen. Het mag dan niet verbazen dat de complexiteit van de job van calltaker, gekoppeld aan een onrealistische werkdruk, zorgen voor een enorme personeelsuitstroom.

 

Voorts merkt de ACOD dat ook de gemiddelde leeftijd van personeel steeds hoger wordt. Daardoor vallen er regelmatig calltakers ziek tussenuit en gebruiken ze vaker de voorziene systemen voor verminderde prestaties (4/5de, parttime) om het werk aan te blijven kunnen. De afbouw van deze verminderde werkregimes zet 'werkbaar werk' enkel nog meer onder druk. We verwachten het aantal langdurig zieken door de hoge werkdruk en de psychische belasting nog verder te zien toenemen, wat dan weer de werkdruk voor het resterende personeel verhoogt.

 

Behalve dringende maatregelen op het vlak van bijkomend personeel voor alle noodcentrales, vragen de vakbonden de minister een bijkomende enveloppe te voorzien voor ondersteuning administratie en opleidingen.

 

De aankondigingspolitiek in de pers van minister Jambon zijn vakbonden en personeel kotsbeu. De minister houdt de schijn op dat hij zoekt naar oplossingen, maar in de praktijk is daar niets van te merken. Het zal je als burger maar overkomen dat je de hulpdiensten nodig hebt, maar aan de lijn moet blijven hangen door het schuldig verzuim van minister Jambon!