WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Maak werk van gelijke kansen in uw gemeente.

 

Omdat iedereen telt!

 

1. Gelijke kansen is een bevoegdheid
Een lokaal gelijkekansenbeleid v/m kan niet werken zonder een schepen bevoegd voor deze materie en een ondersteunende ambtenaar. Een actieplan voor gelijke kansen, over alle gemeentelijke beleidsdomeinen heen en opgesteld in overleg met het (vrouwen)middenveld, gaat vergezeld van een deftig werkingsbudget.

 

"Gemiddeld heeft meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten geen schepen van Gelijke Kansen!"

 

2. Degelijke opvang voor kinderen van alle leeftijden
Lokale besturen hebben alle troeven in handen om het recht op opvang mee te realiseren. Maak werk van een toegankelijke, betaalbare, kwaliteitsvolle én genderbewuste opvang voor baby's, peuters en schoolkinderen. Zorg voor een laagdrempelig loket.

 

3. Een genderbewuste school voor iedereen
Met genderbewust onderwijs start men best al in de kleuterklas. Tegen de tijd dat de jongens en meisjes in het secundair onderwijs terechtkomen, is de basis gelegd.

 

Mantelzorg4. Steun voor mantelzorgers
Zorg voor voldoende opvang en premies op maat van de mantelzorger. Voor meer tijd en zwaardere zorg mag de premie best wat hoger liggen. Een lokaal mantelzorgbeleid moet ook de mantelzorgers zelf erkennen, bijvoorbeeld door jaarlijks een ontmoetingsdag te organiseren.

 

5. Sport en vrije tijd voor iedereen
De wensen van kinderen en jongeren mogen niet botsen met de realiteit. Maak daarom werk van gendergelijkheid in de sport, en ook in het verenigingsleven.

 

6. Degelijke huisvesting voor vluchtelingen, alleenstaanden en ouders in armoede
Alleenstaanden en ouders in armoede kunnen vaak moeilijk aan een degelijke woonst geraken. Voor (vrouwelijke) vluchtelingen is de situatie schrijnend. Voorzie voldoende onthaalwoningen en richt een sociaal verhuurkantoor op.

 

7. Een mobiliteitsplan voor alle burgers
Een gendervriendelijk mobiliteitsbeleid steunt op de inzichten in de verplaatsingsbehoeften (boodschappen/vrije tijd/woon-werkverkeer) van heel de bevolking, zowel vrouwen als mannen. Openbare diensten moeten vlot bereikbaar en voor iedereen toegankelijk zijn.

 

8. V/M/X in de openbare ruimte

- Zorg voor genoeg openbare toiletten en rust ze uit met luiertafels, toegankelijk voor iedereen (V/M/X).
- Creëer een veilige omgeving, zowel 's nachts als overdag. Lichtplannen kunnen hierbij helpen!
- Maak vrouwen zichtbaar in de straatnamen en monumenten.


9. Geen geweld op vrouwen
25 november is de Internationale dag tegen Geweld op Vrouwen (Orange Day). Kies voor een preventieve of een sensibiliserende actie, zoals bijvoorbeeld de gevel van het stadhuis die 's avonds oranje kleurt.

 

10. Waakzaamheid voor de link tussen mensenhandel en prostitutie
Breng de prostitutie op jullie grondgebied in kaart, maak de mogelijkheden om eruit te stappen bekend en bestrijd souteneurschap, geweld en uitbuiting.

 

Meer info

- 10 punten voor een goed lokaal gelijkekansenbeleid (pdf)
- Memorandum voor een goed lokaal gelijkekansenbeleid (pdf)

 

Bron: http://www.vrouwenraad.be/page?orl=1&ssn=&lng=1&page=nieuws&nws=96&ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_9_27_2018_16_51