MF2019 aff A2 april NL HR                                      Meer Info

MF2019 aff A2 april FR HR                                  Plus d'info

Oktober affiche

invitation projection 25 septembre                                      Plus d'Info

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Ontslagronde Proximus
Shift to ... exit ?

We kennen binnen Proximus - en voorgangers Belgacom en RTT - een duidelijke cultuur van vrijwel voortdurende hervormingen, aanpassingen en ‘moderniseringen’. De ACOD had de afgelopen week dan aanvankelijk ook moeite om de geruchten in de wandelgangen te geloven. Dankzij onze snelle tussenkomst twee dagen geleden, kregen we vandaag tijdens het Paritair Comité jammer genoeg bevestiging van deze grote ontslagronde.

Volgens het management van Proximus gaat het om een drastische afslanking, samen met een vergaande flexibilisering. Men is wel van plan om te blijven aanwerven en te blijven investeren in de toekomst van het bedrijf, weliswaar via de filialen. De hele operatie blijft hoe dan ook voor het personeel een slag in het gezicht.

Het Paritair Comité van vandaag bracht geen duidelijkheid over welke plannen er nu concreet op tafel liggen en waarover men wenst te onderhandelen. Ook op onze vraag naar harde garanties (geen naakte of gedwongen ontslagen) werd negatief geantwoord. Dit leidt ons tot twee conclusies.

1. De ACOD wil, samen met de andere vakbonden, ook de politieke overheid wakker schudden. We accepteren de uitnodiging van minister Peeters via de media om samen rond de tafel te zitten. We begrijpen echter de naïeve reactie niet van de politieke partijen die hun afvaardiging in de Raad van Bestuur hebben benoemd. Een parlementair debat dringt zich dus op.

2. We vinden het onaanvaardbaar dat de gehele ‘transformatie’ op kosten van het personeel moet gebeuren. Door de vele vertrekkers zitten al veel collega’s op hun tandvlees en enkel bijkomende aanwervingen kunnen hiervoor een oplossing zijn. Gezien er schijnbaar geen inspanning gevraagd wordt van de aandeelhouders en er geen echte wijziging is op het vlak van investeringen, is elk mogelijk evenwicht momenteel zoek. De ACOD eist dat de directie en de Raad van Bestuur zoeken naar alternatieve methodes en dat ze de goedgekeurde principes bijsturen. Tot zolang kan er geen sprake zijn van enig constructief overleg.

De ACOD begrijpt en vertolkte vandaag de frustraties en bezorgdheden van de collega’s die zich elke dag inspannen om van Proximus een beter bedrijf te maken. Zij worden nu in de onzekerheid geduwd. We schorten daarom het sociaal op en dienen onmiddellijk een stakingsaanzegging in voor onbepaalde tijd. In tussentijd wensen we maximaal te luisteren naar de medewerkers. Zij kunnen nu meer dan ooit terecht bij onze hoofdafgevaardigden en militanten. Zij zijn er voor het personeel. Samen blijven we sterk!

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant