190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Naar aanleiding van de “International Women’s Strike” op 8 maart bood ACOD aan de ingang van het Rectoraat een podium voor een samenkomst van personeel en studenten.

Eisenplatform van deze actie

Personeel en studenten eisen:
• een betere doorstroom van vrouwen en mensen met een migratie-achtergrond
• nultolerantie voor seksisme, intimidatie en discriminatie
• verregaande dekolonisatie van de curricula
• collectieve arbeidsduurvermindering
• meer stabiliteit en bescherming voor pre- en postdocs
• een verregaande hervorming van het financieringsmodel van het hoger onderwijs
• verhoging van de laagste loonschalen
• herinsourcing van uitbestede jobs
• ….

Verloop van de actie
Na de toelichting van het eisenplatform kwamen vertegenwoordigers van een reeks bewegingen hun steun betuigen en bepaalde aspecten toelichten. Michel Vanhoorne (coördinator van LEF) legde de nadruk op het belang van het bundelen van de uiteenlopende deelstrijden tegen het neoliberaal beleid. Een gelegenheid daartoe wordt geboden door de mars voor klimaat en sociale rechtvaardigheid op 12 mei.

Beelden van de actie
Zie https://photos.app.goo.gl/zYfUL6rAx8x1SpHu5