image001

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

De LBC-NVK–Raad heeft op donderdag 21 maart het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord goedgekeurd met 54 %.

Het meest positieve in de beoordeling is de invulling van de welvaartsenveloppe voor de pensioenen en sociale uitkeringen. Bovenop de index zorgt dit voor een stevige verhoging van deze inkomens. Ook op het vlak van eindeloopbaan brengt dit ontwerp IPA een beetje soelaas.

De erg krappe goedkeuring illustreert echter ook torenhoge frustraties:

  • De loonwet vol sjoemelsoftware organiseert structureel de race to the bottom en laat geen faire vergelijking met de ons omringende landen toe. Bedrijfswinsten kunnen ongelimiteerd aan aandeelhouders worden uitgekeerd maar een rechtmatig deel voor de werknemers die zich iedere dag uit de naad werken wordt door deze wet onmogelijk gemaakt.
  • Fundamenteel brengt dit akkoord geen oplossing voor het nefaste eindeloopbaanbeleid dat nu mensen in de ziekteverzekering stort in plaats van hen uitzicht biedt op een menswaardig einde van de loopbaan.
  • De bedrijfswereld heeft de mond vol over klimaat, maar ze hebben bitter weinig verantwoordelijkheid genomen op vlak van mobiliteit, fietsvergoeding, derdebetalersregelingen.

Die vaststelling gaat ook op ten aanzien van precariteit van jongerencontracten en jeugdlonen: de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven hebben de mond vol van vacatures die niet ingevuld geraken, maar drukken tegelijk de arbeidsvoorwaarden naar beneden.

Alle politieke partijen zijn bij deze gewaarschuwd. Indien een volgend regeerakkoord geen herziening inschrijft van deze loonwet en wanneer er geen echte oplossingen komen voor menswaardige en haalbare loopbanen, dan zal sociale rust niet aan de orde zijn, welke regering er ook komt.