Artboard 1 1001                              Meer info...

logo                                 Meer info...

Delen van artikels

Brussel, 15 mei 2019. N-VA wil de pensioenleeftijd nog verder verhogen. Het enige positieve aan dit plan is dat het dit keer voor de verkiezingen duidelijk wordt. Dat was met de optrekking van de pensioenleeftijd naar 67 niet geval. Dat stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Voor de rest is dit een bijzonder slecht idee.

Wat betekent dit concreet? De Wever verwees naar het Deense systeem van koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting. Welnu, daar gaan ze naar 73 jaar. Anderen verwijzen naar Nederland: daar gaan ze naar 72 jaar. Dat zal allemaal wel haalbaar zijn voor het type mensen die dit durven voorstellen. Dat zijn dezelfde die ook het SWT en de landingsbanen op de schop nemen en het vervroegd pensioen zwaar willen afbouwen of ontmoedigen. Maar voor een groot deel van de mensen niet. Het aantal langdurig zieken piekt niet zomaar. Mensen houden het werk gewoon niet meer vol. Uit de laatste meting van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor in 2016 bleek dat de helft van de werknemers werkbaarheidsproblemen ondervindt. En we zagen de voorbije jaren bitter weinig voorstellen om hieraan te verhelpen. Integendeel, de voorbije jaren werd alleen maar ingezet op meer flexibiliteit en meer overuren en langer werken.

Bovendien is het koppelen van de pensioenleeftijd aan ‘de levensverwachting’ bijzonder simplistisch en stoelt dit soort ideeën op pensioendarwinisme. Wat onrechtvaardig en fout is. Mensen leven helemaal niet allemaal in goede gezondheid tot hun laatste dag. Gezondheidsproblemen duiken al veel vroeger op. Heel veel mensen halen nu al niet de pensioenleeftijd in goede gezondheid. Bovendien leven kortgeschoolden veel minder lang in goede gezondheid. Zij zijn vaak ook het vroegst beginnen werken, vaak in fysiek zware jobs. In 2011 bedroeg de kloof in levensverwachting zonder beperkingen op 25-jarige leeftijd tussen de kortstgeschoolden en hoogopgeleiden groepen 10,5 jaar bij mannen en 13,4 bij vrouwen.

De N-VA visie op pensioenen zal leiden tot nog meer blokkage in het debat over loopbanen, wat veel ruimer is dan eindeloopbaan.

naamloos 1

logoDWM
          BLOG - Artikelen

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

StopBlokkage

Affiche C50