Artboard 1 1001                              Meer info...

logo                                 Meer info...

Delen van artikels

In navolging van het sociaal akkoord bij Skeyes plande het management vandaag op 16 mei een infosessie voor de luchtverkeersleiders van CANAC (ACC en APP) om hen meer duiding te geven bij het afgesloten akkoord. ACOD Telecom-Vliegwezen was zeer tevreden over dit initiatief, omdat het de kans geeft om het belang van dit akkoord in de verf te zetten en eventuele onduidelijkheden of bezwaren uit te klaren.

We waren dan ook verontwaardigd over de destructieve en leugenachtige manier waarop het ACV zich naar aanleiding van deze uitnodiging opstelde. Het riep alle personeel op tot een werkonderbreking om aanwezig te zijn op de eerste infosessie – hoewel die enkel bedoeld was voor ACC en APP en het management verschillende infosessies heeft aangekondigd om elk personeelslid te informeren.

Na het luchtverkeer gedurende maanden gegijzeld te hebben in het belang van één personeelcategorie, zou het ACV door deze oproep de dienstverlening nogmaals drastisch verstoren en de werking van Skeyes opnieuw hypothekeren.

Opmerkelijk is dat de voor vandaag geplande infosessie uiteindelijk werd geannuleerd, maar dat de oproep tot werkonderbreking voor alle personeel door het ACV intussen wel van kracht blijft. ACOD Telecom-Vliegwezen vraagt zich af waarom dat nu nog nodig is.

ACOD Telecom-Vliegwezen stelt zich bovendien ernstige vragen bij de onverantwoorde houding en doelstellingen van het ACV. Hun acties schaden de openbare dienstverlening aan de reizigers en de economie. Bovendien spelen ze met de toekomst van het personeel, want door hun pleidooi om de luchtverkeersleiding op Europese leest te schoeien, stelt het ACV de positie en functie van Skeyes als overheidsbedrijf in vraag.

Voor ACOD Telecom-Vliegwezen is dit onaanvaardbaar.


Bart Neyens
voorzitter ACOD Telecom-Vliegwezen

naamloos 1

logoDWM
          BLOG - Artikelen

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

StopBlokkage

Affiche C50