19.10.24 Welke toekomst voor de universitaire sociale voorzieningen                                  Meer info...

Salsa tegen de blokkade 25 10 191                                    Meer info

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Woensdag 22 mei 2019, Brussel - Vier dagen voor de verkiezingen herinnert de Klimaatcoalitie aan haar voornaamste aanbevelingen voor België. Een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid moet de ruggengraat van de volgende regeringen vormen. De oplossingen zijn er en men moet een duidelijk en moedig antwoord geven aan de duizenden burgers die al maandenlang meer ambitie en minder politieke stilstand vragen. De Klimaatcoalitie roept iedereen op om de laatste mars en het festival te vervoegen die de jongeren deze vrijdag 24 mei op de site van Tour en Taxis in Brussel organiseren.

De vijf komende jaren zullen cruciaal zijn om de globale opwarming te beperken tot +1,5°C. De nieuwe legislatuur zal een beslissende rol moeten spelen voor de toekomst van de planeet en de komende generaties. Om deze uitdaging aan te gaan, zullen de volgende regeringen op een nauwe en gecoördineerde manier moeten samenwerken om op korte termijn te komen tot een sterke daling van de uitstoot van broeikasgassen en om op langere termijn (ruim voor 2050) volledig koolstofvrij te worden.

Prioriteiten volgende regeringen
“Om tot een sociaal rechtvaardig en ambitieus Belgisch klimaatbeleid te komen, zijn er vooreerst twee essentiële zaken nodig: een duidelijke richting en een actieplan om deze doelstellingen te halen”, legt Dave Van Meel, ondervoorzitter van de Klimaatcoalitie, uit. “Men moet de samenwerking verbeteren via een bijzondere klimaatwet en de ambitie voor het Nationaal Energie-en Klimaatplan 2030 tegen eind 2019 diepgaand herzien.” Beide stappen zijn onontbeerlijk om België terug op het ambitieuze pad te krijgen.

Voor de Klimaatcoalitie moeten de sociale en economische uitdagingen integraal deel uitmaken van het klimaatbeleid, zowel in Noord als Zuid. Op Belgisch niveau moet een nationaal plan voor de rechtvaardige transitie uitgewerkt worden, samen met de verschillende stakeholders. Op het niveau van de internationale solidariteit moet België haar verantwoordelijkheid nemen en haar internationale engagementen respecteren door de ontwikkelingslanden te steunen via het mechanisme van klimaatfinanciering.

Onze toekomst op het spel
Deze vrijdag 24 mei, twee dagen voor de verkiezingen, sluiten jongeren en burgers de 19e en laatste klimaatmars voor de verkiezingen af met een groot feest ‘Make Noise for Climate’, om zo de voorbije maanden van inzet en engagement voor het klimaat te vieren. Deze laatste actie toont de onklopbare motivatie van de klimaatbeweging. “Wij zijn vastberaden om gemobiliseerd te blijven na de verkiezingen zodat de nieuw verkozenen prioriteit geven aan klimaat- en sociale rechtvaardigheid. “Het is geen louter campagnethema, maar onze toekomst die op het spel staat”, besluit Dave Van Meel.

Politieke aanbevelingen

Klimaatcoalitie
De Klimaatcoalitie is een nationale vzw die meer dan 70 organisaties uit het Belgische middenveld (milieubeweging, noord-zuidorganisaties, vakbonden, jeugdraden en burgerbewegingen) verenigt rond klimaatrechtvaardigheid. Ze oefent druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te nemen en mobiliseert een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en rechtvaardige samenleving. Meer informatie op www.klimaatcoalitie.be.

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant