images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Sinds september vorig jaar groeit het ongenoegen van de gezondheidswerkers van de Brusselse lokale besturen (gemeenten, OCMW’s en openbare ziekenhuizen) die reeds jaren een structurele onderbezetting aanklagen, gecombineerd met een loon dat gemiddeld, volgens de vakbonden, 15% lager ligt dan bij de collega’s van het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en zelfs het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op initiatief van de ziekenhuisafdelingen van de ACOD (sector Lokale en Regionale Besturen - Brussel) werden er in september vorig jaar 10.000 handtekeningen verzamelend van werkers die zich achter de eisenbundel van de vakbond scharen, een eisenbundel achter dewelke het ACV-Openbare Diensten en het VSOA zich eveneens geschaard hebben en die onder meer opkomt voor een beter personeelsbeheer binnen de Brusselse openbare diensten, een algemene loonsverhoging van minstens 10% en een collectieve arbeidsduurvermindering met compenserende aanwervingen en behoud van loon.

Binnen het Comité C dat op niveau van het Brussels Gewest verantwoordelijk is voor onderhandelingen die de alle Brusselse gemeente- en OCMW-besturen aanbelangen, namen de vakbonden sinds eind vorig jaar deel aan een werkgroep met vertegenwoordigers van het kabinet van Minister-President Vervoort en de lokale besturen. Het resultaat van de werkgroep was weinig verbazend, maar wel onthutsend: de lonen van de werkers in de Brusselse lokale besturen liggen inderdaad stukken lager dan dat van hun collega’s in de twee andere gewesten en zelfs met dat van zij die voor het Brussels Gewest werken. We spreken van een gemiddeld verschil van 10 à 15%, met uitschieters van 43% (systematisch in het nadeel van de Brusselse lokale besturen). Dit allemaal in een gewest waar het uiteindelijk duurder leven is dan elders, de vastgoed- en huurprijzen de hoogte in schieten en er schrijnend veel armoede is. Het wordt nu wachten op een nieuwe regering, die dit probleem hopelijk met zich mee zal nemen en extra middelen zal voorzien in het bestuursakkoord om dit verschil weg te werken.

Op 3 juni verzamelden enkele honderden vakbondsmilitanten en werkers uit de Brusselse openbare ziekenhuizen voor de deuren van een onderhandelingscomité van de ‘IRIS-Koepel’, dat de IRIS-ziekenhuizen vertegenwoordigt, om hetzelfde probleem aan te kaarten, gecombineerd met een schrijnend gebrek aan personeel en middelen. De werkers klaagden onder meer aan dat ze hierdoor de essentiële dienst- en zorgverlening aan de burger niet meer konden garanderen, wat in hun beroep uiteindelijk het leven van mensen in gevaar brengt.

Sindsdien breidt het ongenoegen razendsnel uit tot ongeziene proporties: vakbonden (onder meer het ACLVB) hebben voor de private zorgsector een stakingsactie ingediend die culmineert in algemene acties en werkonderbrekingen, in gemeenschappelijk vakbondsfront, op dinsdag om deze problemen aan te kaarten, problemen die alle werkers dagdagelijks ondervinden, of ze nu in de privésector of in de openbare sector werken. Verschillende Brusselse openbare ziekenhuizen springen binnenkort op de kar en zullen eveneens werkonderbrekingen houden op dinsdag, net als verschillende rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen die onder de OCMW’s vallen.

Op 21 juni 2019 verzamelden een 70-tal werkers, vakbondsleden en sympathisanten, niet-vakbondsleden, patiënten en vertegenwoordigers van burgerbewegingen in een eerste coördinatievergadering van ‘De gezondheidszorg in strijd/La santé en lutte’. Verpleegkundigen, verloskundigen/vroedvrouw, brancardiers, verpleeghulpen, catering, onderhoudsdiensten, technici, administratief bedienden, laboranten, ambulanciers en patiënten ontmoetten elkaar en besloten, samen met enkele aanwezige Gele Hesjes en brandweerlieden (die diezelfde dag eveneens een actie hielden) om zichzelf te organiseren teneinde hun acties op elkaar af te stemmen en elkaar op de hoogte te houden van de evolutie in hun specifieke sector teneinde voor eens en voor altijd te wegen op de regeringsonderhandelingen en samen op te komen voor hun rechten. Het comité zal verder gebruik maken van de zomermaanden om zichzelf te structureren. Op 19 juli (tijd en plaats nog te bepalen) vindt een volgende coördinatievergadering plaats. Op 6 september zal een grote Algemene Vergaderingen worden gehouden, waar er ook zal besloten worden of er in oktober overgegaan zal worden tot een grote stakingsactie.
Wordt vervolgd. De kiemen zijn alvast gezaaid voor een brede en overkoepelende samenwerking tussen alle actoren binnen de gezondheidszorg, van patiënten tot verplegers, (vakbonds)militanten, onderhoudspersoneel, brandweerlieden, enz. en dit zowel binnen de privé- als binnen de openbare sector. Enkel door ons te organiseren en samen te werken, zullen ze er geraken. En dit beseffen ze meer dan goed genoeg.

M.N.