20191114 nazisme communisme affiche a3 1                                           Info

32088387da419227f20729e6cf7687d8 L                          Meer info...

klimaat 16nov                              Meer info...

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Donderdag 8 augustus 2019 — Genève, Zwitserland (8 augustus 2019) – Het huidige landbeheer draagt bij tot klimaatverandering en legt onduurzame beperkingen op aan grondgebonden systemen waar mens en natuur afhankelijk van zijn, stelt een nieuw rapport van het IPCC dat vandaag werd voorgesteld in Genève.
Het speciale rapport van de VN-klimaatexperten onderzoekt het verband tussen de klimaatverandering, de mens en het landgebruik in een opwarmende wereld. Het waarschuwt dat klimaatverandering een extra druk uitoefent op het beschikbare land en dat het de degradatie van ecosystemen, het verlies van biodiversiteit en de voedselonzekerheid in de hand werkt.

Dr. Stephen Cornelius, hoofdadviseur van WWF in het IPCC-proces:
‘Dit rapport stuurt een duidelijke boodschap uit: hoe we land gebruiken, draagt bij aan de klimaatverandering en is momenteel niet duurzaam, noch voor de mens, noch voor de natuur. We hebben nood aan een dringende omschakeling als we de opwarming van de aarde willen beperken tot 1,5°C, zoals het akkoord van Parijs voorziet. Dat houdt in: het aanpassen van onze landbouwmethoden, en van onze productie- en consumptiepatronen.’

Ons voedselsysteem in gevaar

Ons voedselsysteem vormt de grootste bedreiging voor de natuur. Het is verantwoordelijk voor 25% van de C02-emissies door ontbossing en omvorming van natuurlijke gebieden voor landbouw en veeteelt. Klimaatverandering verzwakt ons voedselsysteem ook: extreme meteorologische periodes en de overexploitatie van de grond reduceert het rendement ervan en vermindert de voedingswaarde van de oogst.

Julie Vandenberghe, klimaatexpert WWF-België:

‘Hoe zullen we 10 miljard mensen voeden in 2050? Als we de klimaatcrisis willen beperken en voedselzekerheid willen garanderen, moeten we een duurzamer systeem invoeren. In eerste instantie moeten we voedselverspilling tegengaan. 30% van ons voedsel wordt in de vuilnisbak gegooid. Dat vertegenwoordigt 8% van de wereldwijde C02-uitstoot. België heeft een rol te spelen. De Belgische overheden moeten het Nationaal Klimaat- en Energieplan eind december neerleggen bij de Europese Commissie. Dit plan moet alle klimaatmaatregelen bundelen, waaronder sterke maatregelen voor een duurzaam landbouwsysteem met respect voor mens en natuur. Deze maatregelen moeten gecombineerd worden met een drastische reductie van emissies uit fossiele brandstoffen.’

Over WWF:

  • WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en de oceaan. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.
  • U kan onze persberichten en rapporten terugvinden op http://www.wwf.be/pers
  • Steun het werk van WWF en surf naar www.wwf.be.

Bron: https://press.wwf.be/reactie-van-wwf-op-het-ipcc-rapport-over-landgebruik-we-moeten-ons-voedselsysteem-aanpassen-als-we-de-klimaatcrisis-willen-beperken

 

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant