images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Wooncrisis treft erkende vluchtelingengezinnen dubbelhard
Overheden moeten meteen ingrijpen

Brussel, 16/08/2019 - ORBIT vzw legt – samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen – de acute woonproblematiek van grote herenigde gezinnen onder de erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden, op de onderhandelingstafels voor nieuwe regeerakkoorden. De toestand is nu schrijnend, maar er zijn oplossingen.

Om een beeld te krijgen van de specifieke uitsluitingsmechanismen die aan de basis liggen van de wooncrisis bij deze doelgroep, deden ORBIT vzw en Vluchtelingenwerk Vlaanderen een bevraging bij 18 burgerinitiatieven die met deze doelgroep werken. Onze bevindingen, analyses en oplossingen staan in deze nieuwe Beleidsnota Gezinshereniging & Wonen.