images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

#lerarentekort: 10-puntenplan COC

- uitdagingen zijn groot –

COC (Christelijke Onderwijscentrale) merkte bij de publicatie van de Startnota voor de regeringsformatie een ernstig mankement op: nergens lazen we iets over het lerarentekort. Een Tweet schudde blijkbaar -gesterkt door de feiten- wat later toch enkele partners wakker. Maar COC waarschuwt: een paar ad hoc maatregelen zullen niet voldoende zijn. Er moet een totaalplan komen dat op meerdere werven tegelijk ingrijpt. COC stelt een 10-puntenplan voor en is graag bereid dat verder toe te lichten aan de regeringsonderhandelaars.

Niemand twijfelt eraan dat er dringend maatregelen moeten komen die een oplossing bieden voor het lerarentekort. Die maatregelen moeten doordacht zijn en een effect hebben op korte én (middel)lange termijn. Korte termijn omdat het probleem urgent is en die nieuwe krachten dringend nodig zijn, lange termijn omdat er iets gedaan moet worden aan de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep om die nieuwe maar ook de huidige krachten te behouden in onderwijs. Daarom stelt COC een 10-puntenplan voor. En daarbij kan niet aan cherry picking gedaan worden, het is niet of-of maar én-én.

Koen Van Kerkhoven
Secretaris-generaal COC (Christelijke Onderwijscentrale)