images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Wereldwijde biodiversiteitsconferentie eindigt met een sterkere bescherming voor sommige soorten, aanhoudende vragen voor andere

Donderdag 29 augustus 2019 — De 18e conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES CoP18) sloot gisteravond af in Genève, met belangrijke implicaties voor de toekomst van dier- en plantensoorten over de hele wereld. Sommige soorten kwamen als duidelijke winnaars naar voren.

Meer info: KLIK HIER