ManifpostConfAfficheA3NL

ManifpostConfAfficheA3

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Bij de IT-dienstverlener Econocom is er nog altijd sprake van een dovendialoog. De directie weigert nog altijd om een ontslagen vakbondsafgevaardigde van de ACV-centrale CNE opnieuw in dienst te nemen. "Er is nochtans ruimte om te praten over een herindienstneming", zeggen de vakbonden CNE, ACV Puls en BBTK. "Onderhandelingen hierover zijn voorzien in de wetgeving, zelfs wanneer een werknemer zwaar over de schreef gaat. In dit geval sprak de directie zelfs nooit van een dringende reden".

Hoofdafgevaardigde Laurent Vanhaelen (CNE) werd op 17 juli 2019 aan de deur gezet door Econocom. Hij was toen al meer dan 19 jaar lang werknemersvertegenwoordiger. "Tot twee keer toe hebben wij een voorstel gedaan om Laurent opnieuw in dienst te nemen, eind juli en eind augustus. In beide gevallen kwam er geen oplossing".

Het jongste voorstel bood mogelijkheden genoeg om tot een compromis te komen. "De vakbonden stelden daarbij aan de directie voor om aan te geven onder welke voorwaarden de hoofddélégué op een goede manier zou kunnen terugkeren. Kunnen wij nog meer de hand uitsteken? Voor ons zijn er geen taboes om een oplossing te bereiken".

De werknemersorganisaties begrijpen totaal niet waarom het bedrijf Oost-Indisch doof blijft voor alle voorstellen. "De directie blijft in de loopgraven zitten. Zo help je niet om tot een sociale dialoog te komen. De directie stelt zich heel gesloten op".

De vakbondsafvaardiging bij Econocom vindt het belangrijk om over het gebrek aan evolutie te blijven informeren. "Het onwettige ontslag van Laurent Vanhaelen verzwakte de vakbondsploeg. Dat is problematisch als we willen dat de werknemers goed worden vertegenwoordigd, zeker in het licht van andere uitdagingen die eraan zitten te komen".

Gisteren, woensdag, organiseerden CNE, ACV Puls en BBTK samen een personeelsvergadering in Zaventem. Vanaf morgen, vrijdag, worden ook de personeelsleden op andere sites geïnformeerd, in het bijzonder bij de MIVB, een belangrijke klant van Econocom.

Morgen, vrijdag, worden op twee plaatsen bij de MIVB pamfletten verspreid onder de werknemers van Econocom. Dat gebeurt van 7.00u tot 9.00u, op deze twee adressen: Koloniënstraat 62, Brussel - Desmetkaai in Anderlecht.

In het bevoegde paritair comité is op 12 september 2019 een verzoeningsvergadering gepland. "Wij hopen dat de directie bij zinnen zal komen en eindelijk bereid zal blijken om een echte sociale dialoog te voeren", besluiten de bonden.