logo                                 Meer info...

Zij hadden hun redenen

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Delen van artikels

Bij de IT-dienstverlener Econocom is er nog altijd sprake van een dovendialoog. De directie weigert nog altijd om een ontslagen vakbondsafgevaardigde van de ACV-centrale CNE opnieuw in dienst te nemen. "Er is nochtans ruimte om te praten over een herindienstneming", zeggen de vakbonden CNE, ACV Puls en BBTK. "Onderhandelingen hierover zijn voorzien in de wetgeving, zelfs wanneer een werknemer zwaar over de schreef gaat. In dit geval sprak de directie zelfs nooit van een dringende reden".

Hoofdafgevaardigde Laurent Vanhaelen (CNE) werd op 17 juli 2019 aan de deur gezet door Econocom. Hij was toen al meer dan 19 jaar lang werknemersvertegenwoordiger. "Tot twee keer toe hebben wij een voorstel gedaan om Laurent opnieuw in dienst te nemen, eind juli en eind augustus. In beide gevallen kwam er geen oplossing".

Het jongste voorstel bood mogelijkheden genoeg om tot een compromis te komen. "De vakbonden stelden daarbij aan de directie voor om aan te geven onder welke voorwaarden de hoofddélégué op een goede manier zou kunnen terugkeren. Kunnen wij nog meer de hand uitsteken? Voor ons zijn er geen taboes om een oplossing te bereiken".

De werknemersorganisaties begrijpen totaal niet waarom het bedrijf Oost-Indisch doof blijft voor alle voorstellen. "De directie blijft in de loopgraven zitten. Zo help je niet om tot een sociale dialoog te komen. De directie stelt zich heel gesloten op".

De vakbondsafvaardiging bij Econocom vindt het belangrijk om over het gebrek aan evolutie te blijven informeren. "Het onwettige ontslag van Laurent Vanhaelen verzwakte de vakbondsploeg. Dat is problematisch als we willen dat de werknemers goed worden vertegenwoordigd, zeker in het licht van andere uitdagingen die eraan zitten te komen".

Gisteren, woensdag, organiseerden CNE, ACV Puls en BBTK samen een personeelsvergadering in Zaventem. Vanaf morgen, vrijdag, worden ook de personeelsleden op andere sites geïnformeerd, in het bijzonder bij de MIVB, een belangrijke klant van Econocom.

Morgen, vrijdag, worden op twee plaatsen bij de MIVB pamfletten verspreid onder de werknemers van Econocom. Dat gebeurt van 7.00u tot 9.00u, op deze twee adressen: Koloniënstraat 62, Brussel - Desmetkaai in Anderlecht.

In het bevoegde paritair comité is op 12 september 2019 een verzoeningsvergadering gepland. "Wij hopen dat de directie bij zinnen zal komen en eindelijk bereid zal blijken om een echte sociale dialoog te voeren", besluiten de bonden.

naamloos 1

logoDWM
          BLOG - Artikelen

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

StopBlokkage

Affiche C50