images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

We maken ons ernstige zorgen. De lange gesprekken met het VB over een mogelijke samenwerking voor een Vlaamse regering hebben duidelijk invloed gehad op de teksten die circuleren bij de huidige formatiegesprekken tussen N-VA, Open VLD en CD&V.

In de Startnota voor de nieuwe Vlaamse regering en in de gelekte Nota Integratie van formateur Jan Jambon aan de onderhandelaars staan immers voorstellen die rechtstreeks uit het oude racistische 70- puntenplan van het Vlaams Blok lijken te komen. Dat plan was 27 jaar geleden voor alle democratische partijen het belangrijkste argument voor een hernieuwing van het cordon sanitaire tegen die partij, om zo te verhinderen dat haar voorstellen ooit werkelijkheid zouden worden.

Samen met andere partners hebben we binnen de werkgroep Diversiteit van Hart boven Hard beslist om dit niet zomaar te laten passeren. De democratische rechtstaat en de mensenrechten mochten toen niet in het gedrang komen. Samen met alle ondertekenaars, roepen we de onderhandelende partijen dan ook nu op: laat die plannen vallen!
Het kalf is nog niet verdronken. Ook u kan mee onze stem versterken. Teken daarom nu onmiddellijk de petitie hier.


http://www.hartbovenhard.be/stophet70puntenplan/