images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Middenveldorganisaties maken zich ernstig zorgen over voorstellen Vlaamse regeringsonderhandelingen.

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen ondertekende mee de open brief van 80-tal middenveldorganisaties aan regeringsonderhandelaars met de eis dat de plannen voor veel middenveldorganisaties (schrappen of kortwieken) herzien worden. Omdat kinderen recht hebben op vertegenwoordiging, recht op een stem, recht op een leven in een inclusieve samenleving. En dat is precies wat middenveldorganisaties doen. Zij zijn de brug, de onmisbare schakels tussen individuele burgers en beleid. Ze bewaken grondrechten, luisteren naar individuele burgers en brengen hun stem bij beleidsmakers.

Volledige brief en rand informatie - KLIK HIER -