images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Gisteren werd het Gemeenschapsonderwijs (GO!) voor de vierde keer veroordeeld door een Belgische rechtbank voor het verbieden van levensbeschouwelijke tekens. Deze keer was het de rechtbank van eerste aanleg in Leuven die beargumenteerde dat het verbod op levensbeschouwelijke kentekens in strijd is met de godsdienstvrijheid.

Voorheen kregen leerlingen van het GO! ook al gelijk van de Raad van State. Die stelde in zijn beslissing in 2014 onder meer dat het hoofddoekenverbod een schending was van mensenrechten zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Raad van State stelde toen al vast dat het GO! geen zwaarwichtige redenen had om een algemeen verbod in te voeren. Bovendien werd er geoordeeld dat het neutraliteitsprincipe juist stelt dat eerbied voor de filosofische, ideologische en godsdienstige overtuiging van de leerlingen en ouders vooropstaat. Het GO! heeft daaraan echter nooit gevolg gegeven en bleef het algemeen verbod handhaven.

Meer info met rand informatie - KLIK HIER -