images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Op 1 september begint het nieuwe schooljaar. In aanloop hiernaartoe wordt de roep om een maximumfactuur voor het secundaire onderwijs steeds luider.

De vereniging van 59 armoedeorganisaties lanceerde daarom op 26 augustus een petitie, die je hier kan ondertekenen.

Zie hiervoor verschillende artikelen verschenen bij o.a. De Morgen, de Standaard en Netwerk tegen Armoede.

Middenveld wil maximumfactuur in secundair onderwijs: ‘Groeiende ongelijkheid in scholen’

‘Schooluitstap? Dan sla ik de energiefactuur over’

Om de cirkel van generatiearmoede te doorbreken, moeten we de extra’s op school vooral behouden

Maximumfactuur staat niets in de weg

“JE WEET WAAR DE SCHOOLREKENING BEGINT, MAAR NIET WAAR ZE EINDIGT”

Meer info & randinformatite - KLIK HIER-