KOP GFD 31ste                                Meer info...

ManifpostConfAfficheA3NL

ManifpostConfAfficheA3

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

COC heeft zich na een eerste lezing over het luik onderwijs in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering gebogen en markeert een aantal positieve initiatieven groen. Hopelijk betaalt onderwijs niet zelf de factuur om de ambities waar te maken.

Een paar positieve initiatieven die in het oog springen: de nieuwe Vlaamse Regering erkent het belang van de vakken en de vereiste bekwaamheidsbewijzen. Zij waardeert het buitengewoon onderwijs als lesplaats en voorziet extra omkadering in het basisonderwijs. De vaste benoeming wordt niet in vraag gesteld. Meer nog, de Vlaamse Regering wil starters in onderwijs sneller zekerheid bieden. Dat de omkaderingsmiddelen prioritair in de klas moeten aangewend worden, is een verzuchting die al lang leeft bij COC. We zijn blij vast te stellen dat de Vlaamse Regering die ook deelt. De data van het belangrijke rapport over het tijdsbestedingsonderzoek zullen als basis dienen voor maatregelen om de lerarenloopbaan opnieuw aantrekkelijker te maken. COC is tevreden dat dit rapport van onder het stof wordt gehaald. De Vlaamse Regering neemt initiatieven voor kwaliteitsvol onderwijs en belooft de status van het lerarenberoep op te zullen krikken. Dat alles lezen we graag.

Opvallend is dat de Vlaamse Regering bovendien heel wat zaken uit het Tienpuntenplan van COC heeft overgenomen. Er wordt een opdracht weggelegd voor een onderwijsambassadeur, er komen maatregelen om zij-instromers aan te trekken, de opleiding voor directies krijgt aandacht, de lerarenopleiding wordt geëvalueerd, de planlast wordt gereduceerd ... De Vlaamse Regering neemt zelfs letterlijk over dat de focus op de kernopdracht van de leraar moet komen te liggen, het lesgeven! Dat is namelijk wat de leraar wil doen, dat is wat hij goed kan. COC gaat dan ook heel graag in op de uitnodiging van de nieuwe Vlaamse Regering om tot een pact te komen om het beroep van leraar weer aantrekkelijk te maken. Maar COC maakt zich toch ook de bedenking dat de vorige poging om tot een loopbaanpact te komen, gesneuveld is bij gebrek aan extra middelen. En daar zou het schoentje ook nu wel eens kunnen knellen. Waar zullen de centen vandaan komen? We lezen met plezier dat de regering wil investeren in onderwijs, maar ook hier: waar zullen die centen vandaan komen? Een gezonde argwaan is dus zeker op zijn plaats. Hoe dan ook, goed sociaal overleg zal noodzakelijk zijn om samen te werken aan een echte herwaardering van het onderwijspersoneel. We hopen dat deze Vlaamse Regering dat sociaal overleg dan ook ten volle zal respecteren.

COC gaat de komende dagen het regeerakkoord met haar achterban in alle onderwijssectoren uitgebreid analyseren. Daarvoor ontmoeten we ook onze vakbondsafgevaardigden in de vijf provincies. Want de stem van het personeel telt.

Koen Van Kerkhoven
secretaris-generaal