Artboard 1 1001                              Meer info...

logo                                 Meer info...

Delen van artikels

Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu geeft een eerste reactie op de persconferentie over de Vlaamse regeerverklaring: "Het zijn de regio's in Europa die het eerst en het snelst veranderen door een sterk klimaatbeleid, die jobs creëren en de leefkwaliteit verhogen. De Vlaamse regeerverklaring getuigt van te weinig visie en moed om aan te kunnen sluiten bij de kopgroep in Europa. Betere luchtkwaliteit, minder zwerfvuil of gezonde voeding blijken ook geen prioriteit. Blijft deze regering surplacen op een nieuw fietspad?"

Over Bond Beter Leefmilieu
Bond Beter Leefmilieu is een netwerkorganisatie die Vlaamse verenigingen, burgers, overheden en ondernemingen met hetzelfde doel samenbrengt: de switch maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving op vlak van energie, mobiliteit, circulaire economie, voeding en ruimtelijke ordening.

naamloos 1

logoDWM
          BLOG - Artikelen

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

StopBlokkage

Affiche C50