images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Brussel, 2 oktober 2019 - HERINNERING - Duizenden burgers vouwden 33.382 origami kraanvogels, symbool voor meer vrede. Zij deden dat tijdens de Vlaamse Vredesweek ter ondersteuning van de oproep van Pax Christi Vlaanderen en de 33 partners aan de federale overheid om meer te investeren in vrede. De kraanvogels worden samen met politieke eisen morgen om 11u30 formeel overhandigd aan Wetstraat 16.

België kan en moet meer doen

België zetelt in 2019 en 2020 in de VN-Veiligheidsraad onder het motto ‘Consensus smeden, bouwen aan vrede’. De Vredesweekpartners vragen deze mooie woorden om te zetten in concrete daden. Niet alleen tijdens het mandaat in de VN, maar ook in het Belgische buitenlandbeleid dat de nieuwe regering zal uitbouwen.2d7fe879 8f3e 4b00 83ec e49aa07b8b49

De afgelopen jaren werd immers stevig het mes gezet in concrete Belgische engagementen. Tussen 2006 en 2019 droeg België nauwelijks 7,8 miljoen dollar bij aan het VN-Fonds voor Vredesopbouw. Dat is een schamele 0,56 miljoen per jaar, en dat om wereldwijd vrede op te bouwenOok in eigen land moet het budget “vredesopbouw” van de FOD Buitenlandse Zaken, dat een decennium geleden nog meer dan 20 miljoen euro bedroeg, het al jaren stellen met een povere 5 miljoen euro. Vergelijk dat met de 15.000 miljoen euro die gebudgetteerd is voor nieuwe gevechtsvliegtuigen.

"Het is eenvoudig: wie vrede wil, moet ook willen investeren in vrede. Als we vrede een echte kans willen geven, moeten we ze ook een echt budget geven", zegt Willem Staes van Pax Christi.

Vouwen voor vrede

De afgelopen dagen, weken en maanden gingen steden en gemeenten, scholen, verenigingen, rusthuizen, en geëngageerde burgers aan de slag. Het resultaat? 33.832 gevouwen kraanvogels, symbool van vrede![1] 33.382 keer 'ja' op de vraag om meer te investeren in vredesopbouw.
Plaats van verzamelen? De IJzertoren in Diksmuide, dé symbolische gedenkplaats in de Westhoek waarop in grote letters staat ‘Nooit meer oorlog’.

Morgen op 2 oktober bereiken de kraanvogels hun finale bestemming, Wetstraat 16, het kabinet van de Eerste Minister. De grote aantallen geven een luid en duidelijk signaal. De volgende Eerste Minister kan de oproep om meer te investeren in vrede niet negeren!

[1] Vastgesteld door gerechtsdeurwaarder Melanie Blomme op 1 oktober 2019