19.10.24 Welke toekomst voor de universitaire sociale voorzieningen                                  Meer info...

Salsa tegen de blokkade 25 10 191                                    Meer info

Oktober affiche

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Uitnodiging tot de Algemene ledenvergadering 26.10.19/ Invitation à l’Assemblée Générale le 26.10.19

Wanneer? Zaterdag 26 oktober 2019 van 10 – 13 u (onthaal vanaf 9 u 30 met koffie of thee ) Waar? Educo, Koning Alberlaan 27, 9000 Gent (op 100 m van het Station Gent Sint Pieters)

Quand? Samedi 26 octobre 2019 de 10 – 13 h (acceuil à partir de 9h30 avec une tasse de café ou de thé) Ou? Educo, Koning Alberlaan 27, 9000 Gent (à 100 m de la Gare Gand Saint Pierre)

Agenda/ Ordre du jour

 1. Verwelkoming en kennismaking/ Acceuil et tour de table
 2. Aanduiding van de verslagschrijver en voorzitter van de vergadering/ Désignation du rapporteur et du président de la réunion
 3. Definitieve vastlegging van de agenda (voorstel hieronder)/ Fixation définitive de l’ordre du jour (proposition ci-dessous)
 4. Bedenkingen over democratie (inl. Michel Vanhoorne)/ Réflections concernant la démocratie (intro. Michel Vanhoorne)
 5. Politieke werking en actie van LEF (inl. MV)/Action politique du FGE (intro MV)
 6. Uitstraling van LEF/ Présence du FGE
 7. Interne werking/ Fonctionnement interne
 8. Verkiezing van de Stuurgroep/ Election du Comité de Pilotage
  Kandidaturen verwacht tegen 21 oktober bij de Coördinator / Candidatures à notifier au Coordinateur pour le 21 octobre
 9. Varia
 10. Afsluiting van de vergadering om 13 u gevolgd door receptie/ Fin de la réunion à 13 h, suivi d’une réception


In de hoop u talrijk te ontmoeten/ Espérant de vous voir nombreux

 

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant