images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Het plantseizoen is daar: tijd om te vergoenen, tijd om bomen te planten! Daarom lanceert BOS+ de BlablaBoomBoom-campagne waarbij de wakkere burger wordt aangemoedigd om een lokaal vergroeningsproject in te dienen bij BOS+.

Na veel bla bla, nu ook boom boom? De Vlaamse regering wil werk maken van een ambitieus bos-en bomenbeleid. Laten we ze daarom de nodige groene inspiratie geven opdat ze haar plannen en ambities kan omzetten in realisaties op het terrein.

Meer info en foto's - Klik hier -