images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

BOS+ zorgt in Vlaanderen voor concrete spades-in-de-grond-acties die bosuitbreiding op verschillende manieren en met tal van partners mogelijk maken. Wanneer we al deze acties samenleggen, dikt de teller van de voorbije twee decennia aan tot 269 hectare echte nieuwe bossen. BOS+ wil met het Klimaatbossenfonds maximaal blijven inzetten op bosuitbreiding. Onze ambitie is groot en ligt in lijn met de aangescherpte bosuitbreidingsplannen van de Vlaamse overheid die zeer terecht een inhaalbeweging heeft ingezet voor meer bos. De nood aan bosuitbreiding is namelijk torenhoog en het draagvlak is aanzienlijk. Om onze ambitieuze doelstellingen te bereiken, willen we bij BOS+ alle opportuniteiten bekijken. Naast het ondersteunen van openbare en private grondeigenaars die willen bebossen, koopt BOS+ voortaan ook zelf grond aan.

BOS+ is al decennialang een motor van bebossingsprojecten. We gaan op zoek naar gronden, moedigen vervolgens eigenaars of lokale overheden aan om hun land te bebossen en ondersteunen ze vervolgens zowel inhoudelijk als financieel bij de realisatie van de nieuwe bossen. Met andere woorden, BOS+ kocht geen gronden op – op enkele uitzonderingen na - maar verbond grondeigenaar die wou bebossen met de bosliefhebber of het bedrijf dat geld wou investeren in nieuwe bossen. Het bleek lang een gouden formule: wanneer we al onze acties samenleggen, dikt de teller van de voorbije twee decennia aan tot 269 hectare echte nieuwe bossen.

Lees volledig artikel - Klik Hier -