images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Het Netwerk tegen Armoede reageert teleurgesteld op het uitstel van het wetsvoorstel dat uitwassen van de schuldindustrie aan banden moest leggen en beperkingen invoert voor inningskosten en meer financiële ademruimte moet geven aan mensen met betalingsproblemen. Het voorstel werd eerder unaniem goedgekeurd door de bevoegde commissie. Na die goedkeuring is de lobbymachine om het wetsvoorstel alsnog af te zwakken of te kelderen, in gang geeschoten. Uiteindelijk is het wetsvoorstel eerst voor advies doorgestuurd naar de Raad van State bij de voltallige zitting in De Kamer. Netwerk tegen Armoede rekent erop dat uitstel geen afstel wordt, want met deze wet zouden belangrijke stappen vooruit gezet worden in de aanpak van de schuldindustrie.

Er komt onder meer een plafond op de inningskosten die kunnen aangerekend worden. Voor een factuur tot €270 is dat maximaal €40, en boven dat bedrag een procentuele kost. Telefonische afspraken moeten verplicht op papier bevestigd worden en de betalingstermijn wordt op 30 dagen gebracht. Ook belangrijk is dat gerechtsdeurwaarders en advocaten voortaan onder toezicht staan van de FOD Economie.

Lees het artikel in Het Nieuwsblad.

Lees de open brief in Knack.

Bron: http://www.netwerktegenarmoede.be/nieuws/eerste-belangrijke-stap-in-aanpak-schuldindustrie