20200927 Affiche

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

Inhuldiging Leuven

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Op 13/01 vond een onderhandelingsvergadering tot de finish plaats tussen werkgevers en vakbonden van de sector gezondheidszorg over de uitvoering van een federaal sociaal akkoord dat alweer in oktober 2017 werd ondertekend. De besprekingen zijn helaas op een mislukking uitgedraaid. Ondanks meerdere pogingen van de voorzitter van het paritair comité om de standpunten en gelijklopende visies te evalueren, en ondanks meerdere alternatieve voorstellen vanwege de BBTK, kon er geen akkoord worden bereikt.

Een wezenlijk struikelblok is de arbeidsorganisatie en meer bepaald de uurroosters. In hun eindvoorstel voorzien de werkgevers immers dat een uurrooster pas definitief is de 7de dag vóór de prestatie. In de praktijk zou dit zogenaamde voorlopige uurrooster tot dat tijdstip eenzijdig door de werkgever kunnen worden gewijzigd als hiervoor dringende redenen zijn. Voor de BBTK is dit onaanvaardbaar nu de werknemers steeds meer stabiliteit en een beter evenwicht tussen werk en vrije tijd eisen. Er kan geen sprake van zijn dat de arbeidsorganisatie nog ondraaglijker wordt dan ze vandaag al is.

Een ander punt waarop de BBTK geen duimbreed zal wijken is dat over de besteding van het Noodfonds Zorg. Deze financiële middelen werden vrijgemaakt om een antwoord te bieden op de terechte verwachtingen van de werknemers. Het is uitgesloten dat dit geld voor iets anders wordt gebruikt dan het creëren van effectieve tewerkstelling op de werkvloer. De BBTK wil dat nieuwe collega’s zo snel mogelijk deel gaan uitmaken van de ploegen die vandaag aan de slag zijn.

Wat momenteel ter bespreking voorligt, zal voorgesteld en geëvalueerd worden op het Beroepscomité van de BBTK van de sector gezondheidszorg dat komende donderdag 16/01 plaatsvindt. De militanten zullen vervolgens beslissen welk gevolg er aan het sociaal akkoord moet worden gegeven.

  • Jan-Piet Bauwens (NL) Ondervoorzitter
  • Nathalie Lionnet (FR) Federaal secretaris