20200927 Affiche

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

Inhuldiging Leuven

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Met een uitspraak van 7 januari die gisteren pas bekend werd gemaakt, bevestigde het Hof van Cassatie de veroordeling van de voorzitter van het ABVV Antwerpen Bruno Verlaeckt door het Antwerpse Hof van Beroep voor een inbreuk op artikel 406 van het Strafwetboek: “het kwaadwillig belemmeren van het verkeer.”

Het ABVV veroordeelt deze en elke aantasting van het stakingsrecht en betogingsrecht. Al wie een actie voert waardoor het verkeer ‘belemmerd’ wordt, kan door deze uitspraak strafrechtelijk vervolgd worden.

Opkomen voor rechten is nooit kwaadwillig

Als hoogste rechtscollege moet het Hof van Cassatie mee waken over onze fundamentele rechten zoals die in de Grondwet en internationale en Europese verdragen zijn opgenomen. Dat doet het niet door kritiekloos te zeggen dat het Antwerpse Hof van Beroep zelf mocht oordelen op welke manier het stakings- en betogingsrecht moet uitgeoefend worden. Opkomen voor rechten kan nooit kwaadwillig zijn.

Het bewuste artikel 406 was nooit bedoeld om gebruikt te worden bij sociale acties. Het werd ingevoerd in 1960 en tot op heden amper gebruikt. In 2016 haalde de Antwerpse procureur dit artikel vanonder het stof om een vreedzame syndicale actie in het havengebied tegen te gaan en vervolgde hij een militant en de voorzitter van het ABVV Antwerpen. Dat burgemeester De Wever op vraag van bepaalde werkgevers al had gezegd dat hij een blokkade van de haven van Antwerpen niet zou tolereren, is daar ongetwijfeld niet vreemd aan.

Gevaarlijk voor democratie

De uitspraak is een gevaarlijk precedent. Niet alleen voor het ABVV en bij uitbreiding de hele vakbeweging, maar ook voor alle burgers en organisaties die opkomen voor hun rechten.

Al wie een actie voert waardoor het verkeer ‘belemmerd’ wordt, kan door deze uitspraak strafrechtelijk vervolgd worden. Dit is gewoonweg onaanvaardbaar.

Het beknotten van kritische stemmen is niet meer of minder dan een aanval op de democratie. Zonder kritische stemmen, zonder weerwerk, is er geen democratie. Met deze uitspraak zet de Belgische rechtspraak een stap terug naar de 19de eeuw en miskent het fundamentele rechten.

Sociale actie is en blijft nodig

Het ABVV zal met zijn advocaten het arrest analyseren en behoudt zich de mogelijkheid voor om verdere stappen te ondernemen, op Europees dan wel internationaal vlak, tegen deze overduidelijke aantasting van het stakingsrecht.

Wat sowieso vaststaat, is dat dit arrest ons niet zal beletten om actie te blijven voeren. We laten niet toe dat een veroordeling bepaalt hoe en wanneer we als ABVV, als vakbeweging, actievoeren. Door actie te voeren is onze sociale zekerheid er gekomen, door actie te voeren zullen we onze sociale zekerheid behouden en verbeteren. Zodat iedereen #AltijdBeschermd is en blijft.

Links en downloads

Bron: http://www.abvv.be/-/uitspraak-hof-van-cassatie-over-vreedzame-actie-is-gevaarlijk-precedent-voor-betogings-en-stakingsrecht?fbclid=IwAR3BJxKsqtfxPX1w_9kHUTBsYfdWoO_qlEwskJouXgvssfuS_gcWP4JbHhI