images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

De vakbonden van de Maatwerksector zijn verontwaardigd over het laatste ministeriële besluit van de federale regering, dat op vrijdag 3 april is uitgevaardigd. Daarin staat inderdaad vermeld dat deze sector, die bijna 32.000 werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt -waaronder een groot gedeelte werknemers met een beperking- groepeert in België, nu als cruciale sector wordt beschouwd! Daarbij zouden alle activiteiten in deze sector, ook de niet-essentiële, kunnen worden voortgezet zonder dat de social distancing maatregelen worden gerespecteerd.


Dit besluit is onverantwoordelijk en gevaarlijk, gezien het duizenden werknemers in gevaar kan brengen… en dit terwijl het om mensen gaat wiens gezondheid vaak al kwetsbaar is en waarvan het vermogen om de risico’s te begrijpen niet altijd aanwezig is.

Om te protesteren tegen deze zinloze maatregel hebben de vakbonden daarom een sectorale stakingsaanzegging -met onmiddellijke ingang- vandaag ingediend. Indien er geen koerswijziging plaatsvindt, geldt deze stakingsaanzegging tot op het einde van de lockdown. Zo kunnen de werknemers die terug aan de slag zouden moeten zichzelf beschermen door thuis te blijven. Werkonderbrekingsacties in bedrijven waar de activiteit sinds het begin van de crisis is voortgezet, worden niet uitgesloten.

Deze sector, die 133 bedrijven in België telt, wordt gekenmerkt door de grote verscheidenheid aan activiteiten die er worden uitgevoerd. Een zeer beperkt aantal daarvan kan inderdaad als essentieel worden beschouwd (bijvoorbeeld: voedselverpakking of medische apparatuur), maar dit is niet het geval voor het overgrote deel van deze activiteiten (industriële onderaanneming, tuinbouw, kleinschalige binnenhuisarchitectuur, enz.). De regering moet absoluut rekening houden met deze nuancering, zodat duizenden werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt -waaronder een groot gedeelte werknemers met een beperking- niet onnodig in gevaar worden gebracht wanneer slechts de activiteit van een minderheid echt nodig is voor het beheer van de COVID-19-crisis.