images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Elke dag klokslag 20u openen heel wat mensen de ramen om te applaudisseren voor het zorgpersoneel dat in een gevecht verwikkeld zit met het coronavirus. Iedereen kent het gebrek aan maskers, tests, ademhalingsapparaten, lokalen, bedden en personeel waarmee de sector te kampen heeft. Iedereen weet ook dat, als de Belgische ziekenhuizen het nog altijd kunnen beredderen, dat mee te danken is aan de maatregelen die we met zijn allen moeten respecteren. En dat desondanks de situatie kritiek blijft.

POLITIEK

Vandaag ervaren we aan den lijve wat nodig is om onze veiligheid en die van de samenleving te garanderen. Door de gezondheidscrisis groeit het besef hoe levensbelangrijk hoogwaardige openbare diensten zijn en dat het noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat ze zo optimaal mogelijk functioneren.

Foute politieke keuzes
Het gebrek aan maskers of tests heeft de problemen in de gezondheidssector aan het licht gebracht. Al jaren veroordelen gezondheidswerkers de opeenvolgende bezuinigingen die de sector moet ondergaan zoals dat ook het geval is met de meeste andere openbare diensten. Dergelijke besnoeiingen op de begroting zijn het gevolg van politieke keuzes die hebben geleid tot de huidige situatie. De huidige crisis bevestigt hoe nefast deze politieke keuzes zijn en waarom ze krachtig moeten worden afgewezen.

Lees het volledig artikel - klik hier -