images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

De coronacrisis heeft een zware impact op werknemers, zowel tijdelijk werklozen als werknemers die aan het werk blijven. Het ABVV eist een sociaal noodplan voor een veilige werkhervatting en meer zekerheid voor de toekomst.

Tussen 8 en 22 april bevraagde het ABVV 9.824 werknemers over werk in tijden van coronavirus. Meer dan een derde van de respondenten (35%) werd in tijdelijke werkloosheid geplaatst, terwijl een kwart (23%) structureel aan thuiswerk deed. 28% was verplicht om zoals gebruikelijk zich naar de werkplek te verplaatsen en 2% verloor zijn werk tijdens de coronacrisis.

Voelbare ongerustheid en psychosociale risico’s bij geleidelijke werkhervatting
De huidige gezondheidscrisis wekt bij werknemers veel ongerustheid op. Van de werknemers in telewerk maakt 25% zich zorgen over zijn professionele toekomst, omwille van de weerslag van de crisis op de gezondheid van de onderneming of op de werkomstandigheden. Bij werknemers die nog werken zoals vóór de crisis neemt de ongerustheid nog licht toe tot 29%.

Op basis van deze cijfers zou men kunnen stellen dat de meeste werknemers die hun baan of hun activiteit tijdens de afzonderingsperiode behielden, vertrouwen hebben in hun professionele toekomst.

Van de personen die in tijdelijke werkloosheid terechtkwamen is 58% daarentegen ongerust over de toekomst in de onderneming of organisatie.

Een grote meerderheid van de werknemers is bang en ongerust over de geleidelijke werkhervatting. Uit onze enquête blijkt dat meer dan drie kwart van de werknemers (83%) meent dat deze crisis gevolgen kan of zal hebben voor hun fysieke of mentale gezondheid.

Bekijk de grafieken en lees het volledig artikel - klik hier -