Afgelast

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

Inhuldiging Leuven

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Het rapport van de Hoge Raad voor Financiën over de hervorming van de personenbelasting bevat een heel aantal elementen van rechtvaardige fiscaliteit die het ABVV naar voren schuift in het licht van een eerlijke tax shift naar kapitaal en vermogen. De meerderheid van de experten ziet heil in meer transparantie en vereenvoudiging, een einde van het bankgeheim, een verplichting om alle inkomens aan te geven, een sterkere progressiviteit én een meerwaardebelasting op aandelen en eigendom.

Gisteren werd het rapport van de Hoge Raad voor Financiën over een hervorming van de personenbelasting publiek gemaakt. Dit rapport is uitermate belangrijk gezien de budgettaire nauwe schoentjes van de overheid en het feit dat er zich een nieuwe ronde aankondigt in de regeringsformatie. Dit moet de windstilte rond fiscale voorstellen doorbreken.

Dit rapport van de Hoge Raad mag dan geen unaniem advies opleveren, het zet wel interessante oriëntaties uit voor een constructief debat dat op korte termijn moet worden gevoerd. Het ABVV benadrukt dat dit een debat is waarbij vakbonden en sociale gesprekspartners moeten worden betrokken aangezien het over koopkracht én verloning van werknemers gaat.

We onthalen enkele elementen die de meerderheid van de experten naar voor schuiven als uitermate positief omdat het stappen zijn naar een rechtvaardige fiscaliteit. Zo zijn de lage inkomens het meest gebaat bij het pleidooi dat de experten houden voor vereenvoudiging en transparantie, wat inhoudt dat er een einde wordt gesteld aan het bankgeheim. De opheffing van de bevrijdende roerende voorheffing betekent dan weer dat alle inkomens verplicht aangegeven zouden moeten worden aan de belastingdiensten. Ook het belasten van de meerwaarde bij de verkoop van aandelen en eigendom, net als het pleidooi voor het uitbreiden van de belastingvrije som wat de progressiviteit versterkt, brengt ons dichter bij een fiscaliteit waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Het ABVV herhaalt dat een belastinghervorming niet louter zomaar een belastingvermindering kan zijn. We passen voor een zoveelste ‘tax cut’. Het is tijd voor een daadwerkelijke ‘tax shift’ richting kapitaal en vermogen die extra opbrengsten zal genereren nu de overheid het onderste uit de kan heeft gehaald om de impact van de coronacrisis te temperen. In dat verband kunnen we niet akkoord gaan met een verlaging van de belastingtarieven op hogere inkomensschijven, noch met een vermindering van roerende voorheffing op dividenden.

Ernstig en constructief sociaal overleg ter zake dringt zich op. Met name rond de voorstellen om de belasting op alternatieve verloningsvormen te wijzigen. Ook al gaan we akkoord met het voorgestelde uitgangspunt dat er op loon bijdragen betaald worden, moet er gewerkt kunnen worden aan sociale alternatieven, zoals de alternatieven die de sociale gesprekspartners reeds uitwerkten voor de salariswagen.

Bron: https://www.abvv.be/-/experten-hoge-raad-financien-voor-meerwaardebelasting