images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Op 14 oktober voerde een breed samenwerkingsverband actie aan het Schumanplein voor de FTT. Aanleiding was de geplande £uropese top van 15 oktober 2020.

Om Coronaproef te blijven werd het aantal deelnemers tot een 20-tal beperkt, in een tent versierd met sprekende foto’s. Vertegenwoordigers van het “Réseau pour la Justice Fiscale”, het CNCD-11.11.11, de “Fédération des Maisons Médicales”, Youth for Climate en de vakbonden voerden het woord en ondertekenden een verklaring die afgegeven werd aan de Europese Raad.

Beelden van de actie
Onze reporter-supporter was er bij een maakte een reeks foto’s.

Zie https://photos.app.goo.gl/B2nGMNuXKQQH6Uzj6