Kleine brogel                              Meer info...

Affiche

21.04.01 Peperdure pillen Wie bepaalt de prijs                                 Meer info....

WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

2020 homeless tellingDe KU Leuven en de ULiège tellen, op vraag van de Koning Boudewijnstichting, personen die zich in een situatie van dak- of thuisloosheid bevinden in 40 van de 42 gemeentes / steden in de provincie Limburg en de steden Gent, Aarlen, en Luik.

De telling komt er in nauwe samenwerking met de lokale besturen en dankzij de massale inzet van de lokale openbare diensten en talrijke verenigingen, instellingen, vrijwilligers, ...

Ze wordt uitgevoerd in samenwerking met het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

Ontbrekende cijfers
Uit cijfers blijkt dat dak- en thuisloosheid in zowat alle Europese landen toeneemt.
Om de problematiek aan te kunnen pakken is er behoefte aan een beleid gebaseerd op cijfers over de omvang, de evoluties en basisprofielkenmerken van de doelgroep.

Jongeren die dakloos zijn en uit noodzaak bij vrienden verblijven, hebben andere noden aan begeleiding of huisvesting dan personen die zich in een chronische situatie van dakloosheid bevinden. Tellen én weten wie men telt is dus van belang om een aangepast beleid uit te kunnen stippelen.

Dak- en thuisloosheid is bovendien geen louter ‘lokale’ of ‘stedelijke’ problematiek. Vandaar het belang om het fenomeen zo breed mogelijk in kaart te brengen én een uniforme methodologie te gebruiken die tot vergelijkbare cijfers komt zowel op geografisch vlak als doorheen de tijd.

(Vergelijkbare) cijfers ontbreken echter in België. Brussel is de enige stad in ons land waar dak- en thuisloosheid momenteel tweejaarlijks gemeten wordt. Ook Leuven is een voorloper en organiseerde een eerste telling begin 2020.

De Stichting merkt alvast dat veel steden en gemeenten vragende partij zijn om een beter zicht te krijgen op dak- en thuisloosheid op hun grondgebied. Het is echter een confronterende oefening: de omvang van de problematiek zal het snelst zichtbaar worden in die steden en gemeenten die meten door deel te nemen aan deze telling. De Stichting bedankt de betrokken steden en gemeentes dan ook voor de politieke moed en vooruitziendheid die ze aan dag leggen door hieraan mee te werken.

Doelstelling
Met deze point-in-time telling wensen we een impuls te geven aan initiatieven, te nemen op verschillende bevoegde beleidsniveaus, om het fenomeen ‘dak- en thuisloosheid’ op een zo gecoördineerd mogelijke manier aan te pakken, en dit op basis van vergelijkbare cijfers.

De telling op 29 en 30 oktober zal:

de problematiek in de betrokken gemeentes en steden in kaart brengen;
• mee vorm geven, door het uittesten van de methodologie, aan een leidraad die gebruikt
kan worden door Belgische lokale besturen;
• een impuls geven aan de organisatie van recurrente én uniforme tellingen, over het hele
land, die leiden tot vergelijkbaar cijfermateriaal.

Resultaten
De resultaten worden gepubliceerd in maart 2021.

Op de hoogte blijven?
Dat kan door in te schrijven op de ‘E-news Huisvesting’ van de Stichting of door onze social media accounts te volgen.

Bron: https://www.kbs-frb.be/nl/Newsroom/Press-releases/2020/20201028AJ?utm_source=newsletter&hq_e=el&hq_m=6351009&hq_l=9&hq_v=daf8396f15