images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Onderzoeksbureau Graydon, gespecialiseerd in het herkennen van patronen in de boekhouding en andere gedragspatronen die op criminaliteit wijzen, schat dat tussen 10 à 15% van de coronasteun die de Vlaamse en federale overheid uitbetaalden, misbruikt worden. Bij de terugvordering van de vele honderden miljoenen euro loopt het fout. Er blijken immers te weinig controleurs en inspecteurs te zijn om alle ingediende dossiers te controleren. “Graydon bevestigt daarmee een probleem waar de ACOD al jaren op wijst”, zegt Chris Reniers, voorzitter van de ACOD.

De Vlaamse overheid slaagde er slechts in om 3,2% (10.000 op een totaal van 308.000) van de ingediende dossiers rond coronasteun te controleren op hun correctheid. Slechts in 2% (5.788) van de aanvragen werd misbruik ontdekt, ver beneden de schatting van Graydon. De reden voor beperkte controle is eenvoudig: VLAIO, het Vlaams agentschap Innoveren en Ondernemen, kan slechts rekenen op 10 inspecteurs. Dat geeft de Vlaamse regering ook toe. Daarom wil minister Crevits 10 extra inspecteurs aanwerven. “Dit is slechts een druppel op een hete plaat”, stelt Chris Reniers. “Die 10 extra inspecteurs kunnen onmogelijk het nodige verschil maken.”

De situatie op federaal vlak is niet beter. Bij de RVA kon men zo’n 5% van de dossiers (12.583 op een totaal van 260.000) controleren en bij 1,5% (3900) werd een inbreuk vastgesteld. Bij de RSVZ werden op 1.800.000 aanvragen uiteindelijk slechts 2.579 onderzoeken geopend, wat resulteerde in 395 terugvorderingen. Bij de RSZ ging het om 2.113 dossiers gecontroleerde dossiers op een totaal van 78.000. Ook bij de federale overheid is het probleem een gebrek aan inspecteurs.

Chris Reniers: “De ACOD ziet al jaren met lede ogen aan hoe de openbare diensten in Vlaanderen en op federaal vlak worden kaalgeplukt in besparingsronde na besparingsronde. Politieke partijen wijzen steeds op de ‘hoge kostprijs’ van onze overheid. Tegelijk weigeren ze echter maatregelen te nemen om de inkomstenzijde in evenwicht te brengen. De overheid en de ambtenaar kunnen zichzelf perfect terugbetalen indien je inzet op voldoende personeel om de overheidsuitgaven nauwkeurig te controleren. Zo kan de overheid miljarden euro aan onterecht uitbetaalde steun opsporen.”