WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Op 5 januari dronken we champagne op de gezondheid van de rijken! Aan de square du Bois of «square des milliardaires» te Brussel

Op dinsdag 5 januari 2021 om 12 uur 's middags dronken de Réseau pour la Justice Fiscale (RJF) en het Financieel Actie Netwerk (FAN) champagne aan het miljardairsplein. Met deze actie herinneren deze organisaties eraan dat de toename van de ongelijkheid als gevolg van de coronaviruscrisis niet verhindert dat grote vermogens nog steeds aan de belastingheffing in België ontsnappen. Onze reporter-supporter was erbij en maakte een reeks foto’s.
Zie https://photos.app.goo.gl/y3TqSAsQK9PiufgLA

Achtergronden van de actie volgens FAN-RJF

Volgens de gegevens van de OESO concentreert de rijkste 10% in België 21% van al het inkomen en bijna de helft van het vermogen. Terwijl de 25% minstbedeelden minder dan 0,5% van het vermogen in handen hebben. De Nationale Bank geeft aan dat bijna een derde van de huishoudens niet langer dan drie maanden van hun spaargeld kan leven. De kloof tussen het minimumloon en de hoge lonen wordt ook steeds groter.

De gezondheidscrisis verscherpt de ongelijkheden. Het inkomensverlies voor zelfstandigen en tijdelijk werklozen is procentueel gezien hoger voor de laagste inkomens. Bovendien, als armoede je ziek maakt, maakt ziekte je arm. De hoge eigen bijdrage (remgeld) aan de gezondheidszorg (het dubbele van die van de buurlanden) dwingt mensen met een laag inkomen om geen gebruik te maken van de gezondheidszorg of om naar spoed te gaan. 4% van de huishoudens werd geconfronteerd met uitgaven voor gezondheidszorg die 40% van hun totale uitgaven vertegenwoordigen. Mensenhandel, maar ook de benarde situatie van migranten en asielzoekers is verslechterd. Zelfstandigen, studenten en werknemers met een tijdelijk contract of die in de informele sector werken, hebben aanzienlijke inkomensverliezen geleden. Ongelijkheid wordt ook gevoed door golven van ontslagen en aangekondigde faillissementen van kleine bedrijven.

Het zal zeker niet mogelijk zijn om de ecologische transitie te realiseren zonder de ongelijkheid te verminderen. In het laatste rapport van de OESO voor 2020 worden, na een inventarisatie van de pandemie, drie aanbevelingen gedaan, waaronder een oproep tot "doortastende maatregelen om de toename van de armoede en de inkomensongelijkheid op een duurzame manier om te keren".

In 2019 telde België meer dan 132.000 miljonairs met minstens één miljoen dollar aan activa (ongeveer 882.000 euro), een stijging van 8,5% in één jaar, volgens het World Wealth Report dat door Capgemini werd gepubliceerd. Hun vermogen werd geschat op meer dan 332 miljard dollar, een stijging van 8,7% ten opzichte van 2018.

De economisten Thomas Piketty en Gabriel Zuckman benadrukten de groeiende inkomensverschillen in de meeste landen van de wereld. Tussen 1975 en 2014 is het aandeel van de lonen in het BBP van alle ontwikkelde landen gestaag gedaald van bijna 70% tot iets meer dan 50%, ten gunste van het kapitaal.

In de afgelopen maanden is het belang van de openbare diensten en de sociale zekerheid duidelijk geworden. De slachtoffers van de crisis moeten de rekening niet betalen, op een moment dat de staat zichzelf zal moeten herfinancieren.

Bovendien hebben de belastingverlagingen voor de rijkste mensen in de ontwikkelde landen, gedurende afgelopen 50 jaar, niet bijgedragen aan het scheppen van werkgelegenheid of aan economische groei. De trickle-down theorie werkt niet. Zelfs het IMF is van mening dat we de rijksten weer meer gaan belasten. Te vaak wordt vergeten dat de marginale belastingtarieven voor de rijksten na de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten 75% bedroegen.

Om de economische ongelijkheid te bestrijden, moet iedereen een bijdrage leveren op basis van het niveau van zijn of haar vermogen en inkomen. Dit is de legitimatie voor een belasting op de vermogens van meer dan een miljoen euro (exclusief persoonlijke huisvesting), waar de organisatoren van de actie om vragen.

Op dit moment is het tegenovergestelde het geval. Vanaf 5 januari kan worden geschat dat de houders van de grootste fortuinen hun belastingbijdrage hebben betaald, terwijl alle andere belastingplichtigen deze pas na zes maanden werken zullen hebben betaald.

RJF en FAN zijn een netwerk van: vakbonden en een veertigtal NGO's, sociale bewegingen en verenigingen uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel

Hier de link naar de foto reportage: https://photos.app.goo.gl/y3TqSAsQK9PiufgLA