images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Op 22 januari trad het internationale kernwapenverbodsverdrag in werking. Naar aanleiding hiervan werd wereldwijd actie gevoerd, zo ook in Brussel. Op uitnodiging van de Belgische Coalitie tegen de Kernwapens verzamelden een 100-tal vredesactivisten aan het Ministerie voor Buitenlandse Zaken om te eisen dat België dit verdrag zou ondertekenen en de VS kernbommen uit Kleine Brogel terug naar afzender te sturen.

Naast spandoeken van deelnemende organisaties droegen de actievoerders vlaggen van de landen die het verbodsverdrag reeds ondertekenden. Ludo De Brabander, coördinator van vzw Vrede, lichtte de eisen van Belgische Coalitie tegen de Kernwapens toe. Michel Vanhoorne, coördinator van LEF riep op om de Burgemeesters voor Vrede, die behoren tot de beleidspartijen, te vragen om in hun partijen het nucleair ontwapeningsbeleid krachtig te bepleiten.

Marie Jeanne Vanmol maakte volgende sfeerbeelden https://vimeo.com/channels/leffge