Kleine brogel                              Meer info...

Affiche

21.04.01 Peperdure pillen Wie bepaalt de prijs                                 Meer info....

WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Acties tegen sociale dumping

De berekening is simpel:
Meer inspecteurs = minder sociale dumping

Dit is de boodschap die ABVV Bouw geeft in het kader van de actieweek tegen sociale dumping. We herinneren onze beleidsmakers aan het belang van een wettelijk kader dat voldoende bescherming biedt en de nodige middelen ter beschikking stelt. Gezien de coronacrisis, zullen kartonnen inspecteurs deze boodschap op de werven verspreiden: “De berekening is simpel: meer inspecteurs = minder sociale dumping”.

Onze stelling is duidelijk : enkel door de sociale inspectiediensten te versterken, zullen we een serieuze strijd kunnen voeren tegen de frauduleuze praktijken die onze sector teisteren. Sociale dumping bestrijden is onmogelijk zonder echte sancties tegen de overtreders.

In een sector zoals de bouw is de schade aanzienlijk, zowel voor de gedetacheerde als voor de Belgische werknemers. Ondanks het feit dat sociale dumping verschillende vormen kan aannemen, heeft het steeds één duidelijke doelstelling: de werkgever in staat stellen zich te verrijken op de rug van de gedetacheerde werknemers die op schandalige wijze uitgebuit worden (werkdagen van 12 uren, het inhouden van lonen, ellendige huisvesting, …). Deze praktijken zorgen voor oneerlijke concurrentie in ons land, waardoor werknemers moeilijk werk vinden en hun arbeidsvoorwaarden in gedrang komen. De Belgische sociale zekerheid is ook verliezende partij: zij heeft stijgende uitgaven en de inkomsten aan sociale bijdragen gaan naar het land van herkomst van de gedetacheerde werknemers.

Het ABVV is steeds voorstander geweest van het vrije verkeer van personen binnen een rechtvaardige arbeidsmarkt die de werknemers beschermt. Wij eisen een efficiënte regelgeving om de oneerlijke praktijken aan banden te leggen. In dat kader heeft de Europese Arbeidsautoriteit een rol te spelen in de coördinatie en uitwisseling van informatie onder de diverse inspectiediensten en via de verbindingsambtenaren.

Begin deze week heeft een online vergadering plaatsgevonden tussen een delegatie van het ABVV en het kabinet van Minister Dermagne. ABVV Bouw heeft er zijn prioriteiten uiteengezet: eerst en vooral een toename van het aantal inspecteurs, maar ook een betere opsporing en bestrijding van schijnzelfstandigheid en de toepassing van de gezamenlijke en de hoofdelijke aansprakelijkheid. Ten slotte benadrukten wij de nood aan een relanceplan dat de voorkeur geeft aan lokale werkgelegenheid, meer bepaald door het invoeren van sociale clausules bij overheidsopdrachten.

In Vlaams-Brabant, Charleroi, Luik, Bergen en in Picardisch Wallonië zullen acties plaatsvinden op 25 maart, in Limburg en West-Vlaanderen op 26 maart. Dit steeds met respect voor de gezondheidsmaatregelen.

Gianni De Vlaminck,
Federaal secretaris