Multinationals

Kleine brogel                              Meer info...

Affiche

21.04.01 Peperdure pillen Wie bepaalt de prijs                                 Meer info....

WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

Delen van artikels

Ter gelegenheid van de Dag voor gezondheid en veiligheid op het werk op 28 april organiseerde het ACV een spectaculaire actie om beleidsmakers en werkgevers bewust te maken van werkgerelateerde psychosociale risico’s zoals stress, burn-out, pesten,… .Tegelijk stelde het ACV zijn oplossingen voor om deze risico's in bedrijven te voorkomen.

Tijdens deze actie illustreerden koorddansers het precaire evenwicht waarin veel mensen zich bevinden, door op een touw over de bassins van het Sint-Katelijneplein in Brussel te strompelen.
De actie respecteerde alle corona-voorschriften.

Onze reporter-supporter was erbij om onze solidariteit te betuigen en een aantal foto’s te maken.

162% meer burn-outs tussen 2017 en 2020
Naar aanleiding van de internationale dag van veiligheid en gezondheid op het werk, vroeg het ACV bij het RIZIV cijfers op over mensen die langer dan een jaar ziek zijn. We focusten daarbij op mentaal welzijn. Deze cijfers tonen aan dat bij de langdurig zieken 36,8% door mentale problemen (onder meer depressies, verslavingen, stress, burn-outs, …) arbeidsongeschikt is. Het gaat om een groep van 158.700 langdurig zieke werknemers in juni 2020. Sedert 2017 registreert het Riziv ook in detail met welke problemen langdurig zieke werknemers kampen. Zo waren er in juni 2020 al 10 597 zieke werknemers waarvan de langdurige afwezigheid met zekerheid toegeschreven kan worden aan psychosociale problemen (stress, burn-out, …). Dit is een stijging van 155% ten opzichte van eind 2017 (4 163). Kijken we meer in detail naar burn-out, een duidelijk werkgerelateerde aandoening, dan zien we een nog grote stijging: van 3 713 eind 2017 naar 9 708 in juni 2020, of maar liefst een stijging van 162%.

Hoewel ons land al een behoorlijke wetgeving heeft op dat vlak, blijven deze risico’s en problemen op het werk te vaak onder de radar en wordt er te vrijblijvend met de wetgeving omgegaan. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering:

• Het ACV wil dat in elk bedrijf om de drie jaar een meting van de psychosociale risico’s en problemen plaatsvindt, en dat bij problemen een concreet actieplan wordt opgesteld. De betrokkenheid van het personeel en zijn vertegenwoordigers is daarbij uiteraard belangrijk. Alleen zo zullen deze risico’s en problemen daadwerkelijk aangepakt kunnen worden. Nu is het beleid in onze bedrijven nog te vaak veel te vrijblijvend op dit vlak.
• Bij arbeidsongevallen moeten bedrijven die hoger scoren dan het gemiddeld aantal incidenten in hun sector, een hogere verzekeringspremie betalen. Financiële sancties en boetes moeten ook ingezet worden om de psychosociale risico’s en problemen te bestrijden. Een deel van deze middelen kan dan ingezet worden voor het oplossen van de problemen en de preventie van de risico’s.

Foto’s van de actie

https://photos.app.goo.gl/GSEwrcFQw6NbNfnFA