MF2019 aff A2 april NL HR                                      Meer Info

MF2019 aff A2 april FR HR                                  Plus d'info

Oktober affiche

invitation projection 25 septembre                                      Plus d'Info

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Persmededeling van de Burgerbeweging Herinnering als waarborg voor de Toekomst.


De Burgerbeweging Herinnering als waarborg voor de Toekomst verheugt zich over de hoorzitting die op 28 maart plaats vond in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken. De toezegging van de heer Rüdiger Lüdekring om op constructieve wijze samen te werken met de Kamercommissie om duidelijkheid te brengen over de Duitse vergoedingen aan gewezen collaborateurs, biedt nieuwe perspectieven om eindelijk de waarheid te achterhalen.


Over het aantal " begunstigden " blijft de verwarring. In de Bundestag beweert de Federale Duitse regering niet over cijfermateriaal te beschikken omdat het hier om een bevoegdheid van de deelstaten ( LÄNDER ) gaat. Wanneer dezelfde vraag in de deelstaatparlementen gesteld wordt beweerd men dat er geen lijsten per land bestaan...


Ook de Duitse ambassade heeft de laatste maanden verschillende aantallen van begunstigden de wereld ingestuurd. Tijdens de hoorzitting beweerde de heer ambassadeur dat er enkel vanuit Rijnland Westfalen 27 dossiers naar Belgische militaire collaborateurs werden aangestuurd. We weten dat de Duitse Bondsrepubliek uit zestien deelstaten bestaat...


De heer ambassadeur beweerde ook dat vele SS ers " gedwongen" werden om bij de SS brigades toe te treden. Deze gevallen beschouwde hij eerder als " slachtoffer" dan als dader. Of het hier om Belgische " gedwongen" gevallen zou gaan werd niet vermeld.


Het vonnis van het Intergeallîeerd strafhof in Nurenberg, in 1946, waarbij vastgesteld werd dat de SS eenheden op zich een criminele organisatie is en dat individuele misdaden niet moeten bewezen worden, dat elk individueel lid van de SS eenheden als misdadiger moet beschouwd worden, wordt niet door de Duitse ambassadeur onderschreven.


Hij beweerde dat de dossiers van alle Belgische militaire collaborateurs aan een onderzoek werden onderworpen en dat er geen persoonlijke misdrijven tegen oorlogsrecht of tegen de menselijkheid werden gevonden. Het aantal onderzochte dossiers noch het tijdstip van dit onderzoek werden vermeld.


Of de vergoedingen aan de Belgische fiscale autoriteiten worden gemeld blijft er onduidelijkheid bestaan. Er zouden enkel globale cijfers worden overgemaakt die niet persoons gebonden zijn.


De heer ambassadeur bevestigde dat de vergoedingen aan slachtoffers van het Nationaal Socialisme nauwelijks 10 % bedragen van de bedragen die aan de militaire collaborateurs worden uitbetaald.


Onze burgerbeweging blijft waakzaam en zal nauwgezet het dossier dat door de Kamercommissie wordt behandeld blijven opvolgen. Wij onderschrijven volledig de neergelegde resolutie die de stopzetting vraagt van vergoedingen aan gewezen militaire collaborateurs.


Wij wensen dat de Duitse autoriteiten volledige klaarheid brengen in dit dossier met name dat lijst van zowel de huidige begunstigden als diegene uit het verleden aan de Belgische autoriteiten wordt overgemaakt. Dat er duidelijkheid komt volgens welke criteria de vergoedingen worden vastgesteld.


Dat de Duitse regering het uitbetalen van vergoedingen aan militaire collaborateurs onverwijld stopzet.


Dat de Duitse regering de Hitlerdecreten van 1941 en 1943 en alle andere intrekt. Waardoor de militaire collaborateurs niet langer van het Duitse staatsburgerschap kunnen genieten en bescherming krijgen.


Wij zeggen alle steun toe aan de werkgroep die binnen de commissie Buitenlandse zaken zal opgericht worden om een Belgisch Duits wetenschappelijk onderzoek voor te bereiden.


Woordvoerder voor de Burgerbeweging Fernando Palmeri 0471759557 (contact en Français)


Contacten in het NL. Alvin De Coninck 04742563
Meerstraat 32
3320 Hoegaarden

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant