images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Tax Justice Day 2017

Belastingen = beschaving. Progressieve belastingen = meer beschaving.

7FA098FFFAC94C4B912352F613A9D288

"België is een belastingparadijs voor vermogens, kapitaal en grote vennootschappen, maar een fiscale hel voor werknemers, voor loon-en weddetrekkenden".

Heel wat sociale beleidsdomeinen hangen af van belastinginkomsten: zorg, onderwijs, bijzondere jeugdzorg, publieke diensten, cultuur, openbaar vervoer, mileuzorg, kinderopvang, sociale woningen, enz.
Maar de financiering hiervan is al vele jaren onrechtvaardig verdeeld!
De meerderheid van de Belgische politieke klasse stemt al jaren voor een fiscaliteit die vooral de inkomsten uit arbeid belast en de inkomsten uit kapitaal en vermogen ontziet. Er bestaat in ons land geen vermogensbelasting en een grote groep van bedrijven betaalt weinig tot geen belastingen. Die ongelijkheid wordt mede in stand gehouden door het bankgeheim en het ontbreken van een vermogenskadaster, dat van België een belastingparadijs maakt.

De rechtse regering Michel I, waarin de N-VA minister Johan Van Overtveldt de financiële en fiscale scepter hanteert, neemt de gewone belastingbetaler helemaal in het ootje: de jacht op fiscale fraude wordt afgebouwd, de jacht op sociale fraude opgevoerd, multinationals die belastingen hebben ontlopen worden nog meer gepamperd, mensen betalen steeds meer voor energie, water, elektriciteit, sociaal onrechtvaardige BTW belastingen op consumptie werden opgevoerd, meerwaardetaks politiek geblokkeerd, verlaging van vennootschapsbelastingen verdedigd (die eigenlijk niet betalen) en Europees ligt ons land dwars op de invoering van een Tobintaks waardoor de financiële speculatieve industrie zou kunnen bijdragen aan de sociale bescherming die velen onder ons nodig hebben.

De vijf procent rijkste Belgen bezitten evenveel als 75 procent van de rest van de bevolking. Als we op het vermogen van de 25 rijkste Belgische families, die over een vermogen beschikken van 60 miljard euro, een progressieve vermogensbelasting toepassen die het FAN voorstelt, komen we aan ongeveer 1,55 miljard euro extra inkomsten voor de overheidsinstanties. Dat is precies het bedrag dat nodig is om alle uitkeringen en de laagste pensioenen in België boven de Europese armoedegrens te tillen!

In totaal kan een progressieve vermogensbelasting meer dan 8 miljard opbrengen.

Nu worden inkomens uit arbeid zwaarder belast dan inkomens uit vennootschapswinst en nog veel zwaarder belast dan inkomens uit vermogen. Wanneer we het totale plaatje bekijken dan stellen we vast dat 53,9% van de fiscale inkomsten wordt geput uit arbeidsinkomen en slechts 7,3% komt uit vermogen. Wie vindt dit sociaal en moreel rechtvaardig?

 

De grootste vermogens, het grote geld (10% van de rijksten beschikt over helft van Belgische vermogen en 10 rijkste Belgen hebben samen een vermogen van 32 miljard euro) betalen gemiddeld 0,58% belastingen.


Het zijn de werknemers die de hoogste belastingsdruk ervaren met een gemiddelde van 28,1%. En indien we de sociale zekerheidsbijdragen van 27,3% erbij zouden tellen (hetgeen men vandaag ook als belastingen rekent) komen we aan 55,4% gemiddelde belastingdruk.

Daarom mogen we, neen "moeten we" inderdaad zeggen: "België is een belastingparadijs voor vermogens, kapitaal en grote vennootschappen, maar een fiscale hel voor werknemers, voor loon-en weddetrekkenden".
Het wordt dringend tijd dat de sterkste schouders het grootste aandeel in de prijs voor de beschaving betalen.


Want belastingen = beschaving.
En progressieve belastingen = meer beschaving.
Wie is daar tegen?

(Eric Goeman, woordvoerder FAN, Financieel Actie Netwerk)

8B9B73FA32364605B0DEB3FE5090A523

 

 

306DFC27F43544A59105D522931E2E2E