Oktober affiche

invitation projection 25 septembre                                      Plus d'Info

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Pensioendossier NMBS
Beslissingen zonder sociaal overleg

 

Op vrijdag 30 maart heeft de beperkte ministerraad aangekondigd dat het pensioenstelsel van het rijdende personeel van de NMBS wordt afgeschaft.

 

Voortaan wordt dit stelsel opgenomen in het algemene stelsel voor de zware beroepen. Een overgangsperiode van 20 jaar wordt voorzien. Bovendien gaf de federale regering ook haar goedkeuring aan de criteria voor de zware beroepen en de coëfficiënten die op de loopbaan zouden toegepast worden. Minister Bacquelaine is nu belast met het opstarten van het sociale overleg over de zware functies.

 

De regeringsbeslissing bevestigt dat momenteel over dit dossier helemaal geen overleg wordt gepleegd, ondanks de beweringen van sommigen. ACOD Spoor hadden dan ook gelijk om eind 2017 en begin 2018 acties te voeren. We blijven gekant blijft tegen de toepassing van deze nieuwe bepalingen die het pensioenstelsel van al het spoorwegpersoneel in het gedrang brengen (afschaffing van de tantièmes, zowel voor het rijdende als voor het sedentaire personeel). Hierdoor zal geen enkel lid van het spoorwegpersoneel nog voor de leeftijd van 60 jaar op pensioen kunnen gaan en worden de pensioenen van alle spoorwegpersoneelsleden naar beneden herzien.

 

ACOD Spoor zal binnen haar instanties de stand van zaken evalueren en op gepaste wijze reageren.

 

Ludo Sempels
Voorzitter ACOD Spoor

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant