image001

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

ORBIT organiseert op 28 januari een leerdebat in het Vlaams Parlement over de woningnood van erkende vluchtelingen en andere kwetsbare groepen. Het debat kader in de ORBIT campagne #iedereenaanboord. In de 19 aanbevelingen voor de parlementsverkiezingen 2019 doet ORBIT een aantal voorstellen over de aanpak van de wooncrisis in aanbeveling #18.

Hoe kan het Vlaamse beleid burgers en verenigingen beter ondersteunen in hun zoektocht naar huisvesting voor erkende vluchtelingen en andere kwetsbare huurders? Kom zelf je ideeën, ervaringen en vragen voorleggen aan Vlaamse parlementsleden van de commissie Wonen van het Vlaams Parlement.

Praktisch: maandag 28/01 – van 14:00u tot 16:30u in het Vlaams Parlement.

Inschrijven en registratie is verplicht. Meer info vind je hier.