images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Derde internationale conferentie van TTIP- en CETA-vrije zone

29-30 maart 2019
Borgerhout, Antwerpen
INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK via deze link

Marij Preneel, districtshoofd van Borgerhout (Antwerpen) nodigt burgemeesters, gemeenteraadsleden, andere vertegenwoordigers van lokale besturen en van de burgermaatschappij uit op de 3de internationale bijeenkomst van TTIP- en CETA-vrije zones in Borgerhout op 29 en 30 maart 2019, met als werktitel: “Lokale besturen, burgers en vrijhandelsverdragen.” Alle info hier!